morze

ZOBOWIĄZANIA PURINA

Zaangażowani we wprowadzanie zmian

Żywienie jest w centrum tego, czym się zajmujemy. Ale to nie wszystko. Chcemy wykraczać poza ten aspekt. Angażujemy się w ważne działania dla zwierząt, dla ludzi, którzy je kochają, i dla planety, którą dzielimy, realizując 6 podjętych przez nas zobowiązań.

Nasz cel na 2030 rok
100% ZREALIZOWANYCH ZOBOWIĄZAŃ

Obszary naszych działań
Zapoznaj się z naszymi zobowiązaniami i zobacz, jak pomagają one poprawić życie zwierząt, społeczności i stan środowiska.

Nasze zaangażowanie od 2016

W 2016 roku, po zebraniu opinii i informacji od opiekunów zwierząt, lekarzy weterynarii, liderów opinii w branży, ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju oraz osób odpowiedzialnych za dobrostan zwierząt, zidentyfikowaliśmy obszary, na które mogliśmy wpłynąć poprzez nasze działania. Pomogło nam to sformułować pierwsze 10 Zobowiązań Purina w Społeczeństwie.

Teraz, poprzez 6 nowych zobowiąń, poszerzyliśmy zakres działań i wyznaczyliśmy nowe cele.

Sprawdź status pierwszych 10 zobowiązań.

Wcześniejsze Zobowiązania Purina w Społeczeństwie:

W 2016 roku ogłosiliśmy pierwsze zobowiązania. Były one znane jako 10 Zobowiązań Purina w Społeczeństwie. Mierzyliśmy i raportowaliśmy postępy naszych działań, na temat ktróch więcej informacji moższ znaleźć tutaj.

Nasze osiągnięcia z 2021 roku


Raport Purina w Społeczeństwie 2020

W 2021 roku ogłosiliśmy raport Purina w Społeczeństwie, uwzględniający postępy osiągnięte do końca 2020 roku. Jest to zewnętrznie potwierdzony raport, który szczegółowo opisuje naszą pracę i przykłady na rzecz wypełnienia 10 Zobowiązań Purina w Społeczeństwie.

Przeczytaj raport