Twój ulubieniec, nasza pasja
morze

ZOBOWIĄZANIA PURINA

Żywienie jest w centrum tego, czym się zajmujemy. Ale to nie wszystko. Chcemy wykraczać poza ten aspekt. Angażujemy się w ważne działania dla zwierząt, dla ludzi, którzy je kochają, i dla planety, którą dzielimy, realizując 6 podjętych przez nas zobowiązań.

NASZ CEL NA 2030 ROK: 100% ZREALIZOWANYCH ZOBOWIĄZAŃ

OBSZARY NASZYCH DZIAŁAŃ: Zapoznaj się z naszymi zobowiązaniami i zobacz, jak pomagają one poprawić życie zwierząt, społeczności i stan środowiska.

Infografika z miską i roślinami
WPROWADZANIE INNOWACJI W ŻYWIENIU ZWIERZĄT DOMOWYCH I POZYSKIWANIA SUROWCÓW
Infografika z odciskiem łapy zwierzęcia i domem
PROMOWANIE ADOPCJI ZWIERZĄT DOMOWYCH POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z PARTNERAMI
Infografika o edukacji o zwierzętach
PROMOWANIE POSTAWY ODPOWIEDZIALNEGO OPIEKUNA
Infografika z łapą zwierzęcia w środku serca
WSPIERANIE LUDZKIEGO ZDROWIA DZIĘKI SILE WIĘZI ZWIERZĘCIA Z CZŁOWIEKIEM
Infografika o przyszłości bez odpadów
PRACA W KIERUNKU PRZYSZŁOŚCI BEZ ODPADÓW
Infografika ze światem i roślinami
PRACA NA RZECZ REGENERACJI EKOSYSTEMÓW GLEBOWYCH I OCEANICZNYCH

NASZE ZAANGAŻOWANIE OD 2016

W 2016 roku, po zebraniu opinii i informacji od opiekunów zwierząt, lekarzy weterynarii, liderów opinii w branży, ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju oraz osób odpowiedzialnych za dobrostan zwierząt, zidentyfikowaliśmy obszary, na które mogliśmy wpłynąć poprzez nasze działania. Pomogło nam to sformułować pierwsze 10 Zobowiązań Purina w Społeczeństwie.

Teraz, poprzez 6 nowych zobowiąń, poszerzyliśmy zakres działań i wyznaczyliśmy nowe cele.

Sprawdź status pierwszych 10 zobowiązań.