Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Twój ulubieniec, nasza pasja
ekosystem

PRACA NA RZECZ REGENERACJI EKOSYSTEMÓW GLEBOWYCH I OCEANICZNYCH

Pracujemy nad wsparciem regeneracji ekosystemów glebowych i oceanicznych.

NASZ CEL

Klimat i Natura 2030:

Musimy uwzględnić nasz wpływ na cały ekosystem, dlatego w pierwszej kolejności skupiamy się na tych obszarach, na które mamy największy wpływ. Na przykład ziemia i nawozy, których używamy, i to jak przyczyniamy się do przywracania zdolności gleby i oceanów do wychwytywania dwutlenku węgla oraz do utrzymania bioróżnorodności obu tych obszarów. Nasze zobowiązanie obejmuje następujące cele na rok 2030:

 • Dążymy do zmniejszenia emisji CO2 o 50% w naszej drodze do zerowej emisji netto.
 • Dążymy do zmniejszenia ilości azotu i fosforu w nawozach w naszym łańcuchu dostaw rolnych.
 • Poszerzać bioróżnorodność lądów i oceanów poprzez integrację tych działań w naszym łańcuchu dostaw.
 • Działać na rzecz projektów regeneracji wodorostów i trawy morskiej, aby pomóc w wychwytywaniu większej ilości dwutlenku węgla i promowaniu różnorodności biologicznej.
 • Promować wodorosty jako biostymulator upraw oraz wspierać badania nad korzyściami płynącymi z gospodarki regeneracyjnej.
JAK GRANICE PLANETARNE ZAINSPIROWAŁY NASZE ZOBOWIĄZANIE

Poprzez nowe zobowiązania Purina poszerzyliśmy zakres działań i wyznaczyliśmy nowe cele. W Modelu Granic Planetarnych (Stockholm Resilience Center) przyjrzeliśmy się obszarom, na które nasza działalność ma największy wpływ i ustaliliśmy cele dla 6 z 9 granic planetarnych. Ponieważ istnieją wzajemne powiązania między granicami planetarnymi, nasze działania mają na celu holistyczny pozytywny wpływ na zdrowie planety tak, aby ostatecznie przyczynić się do jej regeneracji.

Dowiedz się więcej o sieci granic planetarnych

NASZE ZOBOWIĄZANIE

Zmiany klimatyczne i zanik bioróżnorodność to najpilniejsze wyzwania środowiskowe naszych czasów.< Produkcja żywności odpowiada za 80% światowego wylesiania i 29% emisji gazów cieplarnianych. Są one największą przyczyną zaniku bioróżnorodności. W tej dekadzie mamy szansę zmniejszyć o połowę globalną emisje dwutlenku węgla i powstrzymać degradację środowiska. Mając to na uwadze planujemy:

 • Wdrożenie praktyk rolnictwa regeneracyjnego dla naszych kluczowych składników, tak aby poprawić zdrowie gleby i zredukować emisję dwutlenku węgla, a ostatecznie osiągnąć zerową emisję.
 • Zmniejszyć ilość azotu i fosforu w nawozach w naszym łańcuchu dostaw rolnych.
 • Poszerzać bioróżnorodność lądów i oceanów poprzez integrację tych działań w naszym łańcuchu dostaw.
 • Działać na rzecz projektów regeneracji wodorostów i trawy morskiej, aby pomóc w wychwytywaniu większej ilości dwutlenku węgla i promowaniu różnorodności biologicznej.
 • Promować wodorosty jako biostymulator upraw oraz wspierać badania nad korzyściami płynącymi z gospodarki regeneracyjnej.

GOSPODARKA REGENERACYJNA W SKRÓCIE

Praktyki regeneracyjne mają na celu ochronę naszych oceanów i lądów przed dalszymi szkodami oraz przywracaniem im zdrowia. Lądy i oceany są częścią tego samego ekosystemu, więc nie możemy rozpatrywać jednego z tych czynników bez zrozumienia, jak wpływa na drugi. Doskonałą ilustracją wzajemnych powiązań są wodorosty.

Regenerative agriculture is focused on improving soil health and soil fertility and has multiple benefits. These benefits include removing C02 (carbon dioxide) from the atmosphere and storing it as carbon in soils. Similarly, ocean regeneration can help remove excess carbon dioxide and other pollutants (such as emissions from fertilizer), through capturing emissions in seaweed and storing it in the seabed.

 

PRAKTYKI REGENERACYJNE MAJĄ NIESAMOWITY POTENCJAŁ ZATRZYMYWANIA C02 W GLEBIE I OCEANACH. PRACUJEMY NAD TYM, ABY WSPIERAĆ REGENERACJĘ OBU TYCH OBSZARÓW.

EKSPERT PURINA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Program Odbudowy Oceanów Purina Europe

Wody oceaniczne mają zasadnicze znaczenie dla wszystkich form życia na Ziemi, zapewniając żywność i środki utrzymania miliardom ludzi na całym świecie.  Zjawiska takie, jak przełowienie, zanieczyszczenie i zmiana klimatu wpływają negatywnie na środowisko oceaniczne, doprowadzając do niszczenia i dramatycznej utraty siedlisk morskich.

Aby pomóc w sprostaniu temu wyzwaniu, w lutym 2024 roku uruchomiliśmy Program Odbudowy Oceanów, który jest naszym pierwszym krokiem w kierunku dalszej regeneracji ekosystemów oceanicznych.

W ramach programu współpracujemy z eksperckimi organizacjami morskimi, aby pomóc w odbudowie trawy morskiej, raf ostrygowych i wodorostów, które stanowią podstawowe siedliska życia morskiego. Program ma na celu odtworzenie 1500 hektarów siedlisk morskich w Europie do 2030 roku, co odpowiada powierzchni około 3700 boisk do piłki nożnej.

Ryby są częścią łańcucha dostaw Puriny. Wykorzystujemy elementy uboczne ryb, które nie są spożywane przez ludzi, ale pozostają cennym składnikiem karmy dla zwierząt.

Inwestujemy w rozwiązania naszych partnerów w zakresie odbudowy zasobów morskich, aby uczynić je skutecznymi i skalowalnymi. Każdy z partnerów skupia się na gatunkach, które przyczyniają się do odbudowy lokalnych siedlisk morskich. Pierwsza faza programu będzie trwała trzy lata i stawia za priorytet rozwój badań, ram pomiarowych oraz warunków umożliwiających efektywne zwiększenie skali planowanych działań. Rozpoczęcie drugiej fazy planowane jest na 2026 rok, a jej głównym celem będzie skalowanie wypracowanych rozwiązań.

Nasi partnerzy i rozwiązania w zakresie odbudowy zasobów morskich

The Seagrass Consortium, reprezentowane przez jednego ze swoich partnerów założycieli - firmę Sea Ranger Service, tworzy rozwiązania w zakresie sadzenia łąk trawy morskiej. Łąki te doskonale radzą sobie z zatrzymywaniem dwutlenku węgla i są domem dla wielu stworzeń morskich.

Oyster Heaven wykorzystuje naturalne materiały do rekonstrukcji utraconych raf ostryg. Ostrygi są siedliskiem wielu innych gatunków i naturalnymi filtrami wody poprzez usuwanie zanieczyszczeń, w tym nadmiar azotu, co poprawia jakość wody. Lepsza jakość wody pozwala na przenikanie większej ilości światła słonecznego na łąki trawy morskiej, co pozytywnie wpływa na jej rozkwit.

Urchinomics zajmuje się usuwaniem nadmiaru jeżowców morskich, które przyczyniły się do uszkodzenia wodorostów, odkąd liczba drapieżników żywiąca się nimi znacznie się zmniejszyła. Ich usunięcie pomoże wodorostom w regeneracji. Wodorosty morskie działają jak naturalny oczyszczacz wody, zapewniając siedliska, pożywienie i energię wielu organizmom morskim, jednocześnie pochłaniając i magazynując duże ilości związków węgla.

Sea Forester wykorzystuje techniki takie jak mobilne szkółki wodorostów morskich, aby odtworzyć szybko zanikające lasy wodorostów.

Działania naprawcze będą prowadzone we Francji (Zatoka Arcachon), w Holandii (wraz z Zelandią), Norwegii (Tromsø) i Portugalii (Cascais i Peniche), a w Niemczech i Wielkiej Brytanii prowadzone są prace nad dodatkowymi aktywnościami.

Wszystkie te rozwiązania są pilotowane w różnych lokalizacjach i mają potencjał do skalowania. Wspierają je badania naukowe i renomowane organizacje akademickie, a także kładą silny nacisk na zaangażowanie społeczności i interesariuszy lokalnych. Program ma na celu sprostanie wspólnym wyzwaniom, przed którymi zwykle stoją organizacje partnerskie zajmujące się odbudową. Współpraca między partnerami tego programu przyczyni się do rozwoju nauki i metodologii w zakresie odbudowy siedlisk morskich.

NASZA WSPÓŁPRACA Z LENS UK

Wraz z Nestlé UK, Nestlé Cereal Partners UK i Anglian Water, Purina UK zainwestowała w inicjatywę krajobrazową w regionie pod nazwą Landscape Enterprise Network (LENs). LENs to niezależny mechanizm, dzięki któremu przedsiębiorstwa mające wspólny interes w ochronie środowiska mogą współpracować. Zaangażowani rolnicy otrzymują fundusze na wdrożenie środków rolnictwa regeneracyjnego.

  Pierwszy projekt będzie dotyczył 4335 hektarów ziemi na wschodzie Anglii. Środki finansowane w ramach umowy obejmują: uprawę roślin okrywowych, które chronią jakość wody i oznaczają, że gleba jest mniej narażona na erozję. Zmniejszenie upraw, aby utrzymać zdrowsze gleby i zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery. Płodozmian, aby ograniczyć występowanie szkodników, poprawić strukturę gleby i zmniejszyć zależność od nawozów sztucznych. Sadzenie żywopłotów, które jako habitat wspierają bioróżnorodność, wychwytują dwutlenek węgla i korzystnie wpływają na zdrowie gleby.

  Rozwiązania te, oparte na naturze, mają fundamentalne znaczenie dla rolnictwa regeneracyjnego. Innymi słowy, karma dla zwierząt domowych może być produkowana przy niższym wpływie na środowisko, a nawet pomóc w regeneracji terenów, na których polegamy jako źródle zaopatrzenia w żywność oraz jako miejscach do życia.

  ROZBUDOWUJEMY NESTLÉ CSV

  Tak jak my angażujemy się w poprawę życia zwierząt i ludzi, którzy je kochają, nasza firma-matka Nestlé jest zaangażowana w poprawę jakości życia i przyczynianie się do zdrowszej przyszłości dla ludzi i ich rodzin, od społeczności po planetę.

  Dowiedz się więcej o Nestlé w Społeczeństwie

  Dziewczyna biegnie z psami
  Nasz wpływ
  Nasze zobowiązania
  Zobowiązaliśmy się robić więcej dla zwierząt, ludzi i planety, którą współdzielimy. Dlatego naszym celem jest wypełnienie 6 zobowiązań Purina.
  Off