Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Twój ulubieniec, nasza pasja
ekosystem

PRACA NA RZECZ REGENERACJI EKOSYSTEMÓW GLEBOWYCH I OCEANICZNYCH

Pracujemy nad wsparciem regeneracji ekosystemów glebowych i oceanicznych.

NASZ CEL

Klimat i Natura 2030:

Musimy uwzględnić nasz wpływ na cały ekosystem, dlatego w pierwszej kolejności skupiamy się na tych obszarach, na które mamy największy wpływ. Na przykład ziemia i nawozy, których używamy, i to jak przyczyniamy się do przywracania zdolności gleby i oceanów do wychwytywania dwutlenku węgla oraz do utrzymania bioróżnorodności obu tych obszarów. Nasze zobowiązanie obejmuje następujące cele na rok 2030:

 • Dążymy do zmniejszenia emisji CO2 o 50% w naszej drodze do zerowej emisji netto.
 • Dążymy do zmniejszenia ilości azotu i fosforu w nawozach w naszym łańcuchu dostaw rolnych.
 • Poszerzać bioróżnorodność lądów i oceanów poprzez integrację tych działań w naszym łańcuchu dostaw.
 • Działać na rzecz projektów regeneracji wodorostów i trawy morskiej, aby pomóc w wychwytywaniu większej ilości dwutlenku węgla i promowaniu różnorodności biologicznej.
 • Promować wodorosty jako biostymulator upraw oraz wspierać badania nad korzyściami płynącymi z gospodarki regeneracyjnej.
JAK GRANICE PLANETARNE ZAINSPIROWAŁY NASZE ZOBOWIĄZANIE

Poprzez nowe zobowiązania Purina poszerzyliśmy zakres działań i wyznaczyliśmy nowe cele. W Modelu Granic Planetarnych (Stockholm Resilience Center) przyjrzeliśmy się obszarom, na które nasza działalność ma największy wpływ i ustaliliśmy cele dla 6 z 9 granic planetarnych. Ponieważ istnieją wzajemne powiązania między granicami planetarnymi, nasze działania mają na celu holistyczny pozytywny wpływ na zdrowie planety tak, aby ostatecznie przyczynić się do jej regeneracji.

Dowiedz się więcej o sieci granic planetarnych

NASZE ZOBOWIĄZANIE

Zmiany klimatyczne i zanik bioróżnorodność to najpilniejsze wyzwania środowiskowe naszych czasów.< Produkcja żywności odpowiada za 80% światowego wylesiania i 29% emisji gazów cieplarnianych. Są one największą przyczyną zaniku bioróżnorodności. W tej dekadzie mamy szansę zmniejszyć o połowę globalną emisje dwutlenku węgla i powstrzymać degradację środowiska. Mając to na uwadze planujemy:

 • Wdrożenie praktyk rolnictwa regeneracyjnego dla naszych kluczowych składników, tak aby poprawić zdrowie gleby i zredukować emisję dwutlenku węgla, a ostatecznie osiągnąć zerową emisję.
 • Zmniejszyć ilość azotu i fosforu w nawozach w naszym łańcuchu dostaw rolnych.
 • Poszerzać bioróżnorodność lądów i oceanów poprzez integrację tych działań w naszym łańcuchu dostaw.
 • Działać na rzecz projektów regeneracji wodorostów i trawy morskiej, aby pomóc w wychwytywaniu większej ilości dwutlenku węgla i promowaniu różnorodności biologicznej.
 • Promować wodorosty jako biostymulator upraw oraz wspierać badania nad korzyściami płynącymi z gospodarki regeneracyjnej.

GOSPODARKA REGENERACYJNA W SKRÓCIE

Praktyki regeneracyjne mają na celu ochronę naszych oceanów i lądów przed dalszymi szkodami oraz przywracaniem im zdrowia. Lądy i oceany są częścią tego samego ekosystemu, więc nie możemy rozpatrywać jednego z tych czynników bez zrozumienia, jak wpływa na drugi. Doskonałą ilustracją wzajemnych powiązań są wodorosty.

Regenerative agriculture is focused on improving soil health and soil fertility and has multiple benefits. These benefits include removing C02 (carbon dioxide) from the atmosphere and storing it as carbon in soils. Similarly, ocean regeneration can help remove excess carbon dioxide and other pollutants (such as emissions from fertilizer), through capturing emissions in seaweed and storing it in the seabed.

 

PRAKTYKI REGENERACYJNE MAJĄ NIESAMOWITY POTENCJAŁ ZATRZYMYWANIA C02 W GLEBIE I OCEANACH. PRACUJEMY NAD TYM, ABY WSPIERAĆ REGENERACJĘ OBU TYCH OBSZARÓW.

EKSPERT PURINA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ROZBUDOWUJEMY NESTLÉ CSV

Tak jak my angażujemy się w poprawę życia zwierząt i ludzi, którzy je kochają, nasza firma-matka Nestlé jest zaangażowana w poprawę jakości życia i przyczynianie się do zdrowszej przyszłości dla ludzi i ich rodzin, od społeczności po planetę.

Dowiedz się więcej o Nestlé w Społeczeństwie

NASZA WSPÓŁPRACA Z LENS UK

Wraz z Nestlé UK, Nestlé Cereal Partners UK i Anglian Water, Purina UK zainwestowała w inicjatywę krajobrazową w regionie pod nazwą Landscape Enterprise Network (LENs). LENs to niezależny mechanizm, dzięki któremu przedsiębiorstwa mające wspólny interes w ochronie środowiska mogą współpracować. Zaangażowani rolnicy otrzymują fundusze na wdrożenie środków rolnictwa regeneracyjnego.

  Pierwszy projekt będzie dotyczył 4335 hektarów ziemi na wschodzie Anglii. Środki finansowane w ramach umowy obejmują: uprawę roślin okrywowych, które chronią jakość wody i oznaczają, że gleba jest mniej narażona na erozję. Zmniejszenie upraw, aby utrzymać zdrowsze gleby i zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery. Płodozmian, aby ograniczyć występowanie szkodników, poprawić strukturę gleby i zmniejszyć zależność od nawozów sztucznych. Sadzenie żywopłotów, które jako habitat wspierają bioróżnorodność, wychwytują dwutlenek węgla i korzystnie wpływają na zdrowie gleby.

  Rozwiązania te, oparte na naturze, mają fundamentalne znaczenie dla rolnictwa regeneracyjnego. Innymi słowy, karma dla zwierząt domowych może być produkowana przy niższym wpływie na środowisko, a nawet pomóc w regeneracji terenów, na których polegamy jako źródle zaopatrzenia w żywność oraz jako miejscach do życia.

  Dziewczyna biegnie z psami
  Nasz wpływ
  Nasze zobowiązania
  Zobowiązaliśmy się robić więcej dla zwierząt, ludzi i planety, którą współdzielimy. Dlatego naszym celem jest wypełnienie 6 zobowiązań Purina.