Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Jak pomóc kotu pokonać fobie?
Mały kotek jest głaskany.

Wiek kota w przełożeniu na ludzkie lata

2 minuta czytania

Mówi się, że jeden rok kociego życia odpowiada siedmiu ludzkim latom. Jednak w rzeczywistości roczny kot jest dużo bardziej dojrzały niż siedmioletnie dziecko.

Nie ma wiarygodnego naukowego sposobu na obliczenie relacji między ludzkim, a kocim wiekiem. Ogólnie przyjmuje się jednak, że pierwsze dwa lata kociego życia odpowiadają 25 ludzkim latom. Każdy kolejny rok życia kota odpowiada czterem ludzkim latom. Oznacza to, że jeśli twój kot ma sześć lat, jest w wieku 41 letniego człowieka.

Niektóre źródła podają, że najstarszy kot świata przeżył 34 kocie lata, czyli aż 153 ludzkie! Niektóre rasy kotów są bardziej długowieczne od innych. Uważa się np., że koty rasy syjamskiej i manx żyją najdłużej, mogą więc osiągnąć wiek odpowiadający wiekowi niedożywanemu przez ludzi.

Find out how old your feline companion is in human years using the age calculator below:

My cat is

under

1

years old

year old

drag the slider