Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Twój ulubieniec, nasza pasja
przyszłość bez odpadów

PRACA W KIERUNKU PRZYSZŁOŚCI BEZ ODPADÓW

Zobowiązaliśmy się do ograniczenia ilości odpadów i naszego wpływu na środowisko.

NASZ CEL
  • Naszym ambicją jest, aby do 2025 roku 100% naszych opakowań nadawało się do recyklingu lub ponownego wykorzystania.
  • Do 2030 roku w naszym portfolio produktów pojawią się nowe rozwiązania dotyczące składników pozyskiwanych z gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej). (Punktem odniesienia jest rok 2021).
JAK GRANICE PLANETARNE ZAINSPIROWAŁY NASZE ZOBOWIĄZANIE

Wraz z naszymi nowymi zobowiązaniami Purina poszerzyliśmy zakres działań i wyznaczyliśmy sobie nowe cele. W Modelu Granic Planetarnych (Stockholm Resilience Center) przyjrzeliśmy się obszarom, na które nasza działalność ma największy wpływ, i ustaliliśmy cele dla 6 z 9 granic planetarnych. Ponieważ istnieją wzajemne powiązania między granicami planetarnymi, nasze działania mają na celu holistyczny pozytywny wpływ na zdrowie planety tak, aby ostatecznie przyczynić się do jej regeneracji.

Dowiedz się więcej o sieci granic planetarnych

NASZE ZOBOWIĄZANIE

Dlaczego jest to ważne

Globalna produkcja tworzyw sztucznych wzrosła z 2 milionów ton rocznie w 1950 roku do ponad 350 milionów ton obecnie. Spośród plastikowych opakowań żywności, w tym karmy dla zwierząt i napojów, duża część trafia obecnie do środowiska naturalnego, zwłaszcza do rzek i oceanów, powodując szkody w ekosystemach. Chociaż opakowania plastikowe odgrywają ważną rolę w dostarczaniu konsumentom wysokiej jakości karmy dla zwierząt w bezpieczny i wygodny sposób, szukamy nowych sposobów utylizacji opakowań w odpowiedzialny sposób. Ostatecznie, w całym naszym procesie produkcyjnym chcemy dążyć do gospodarki o obiegu zamkniętym. Więcej na temat teorii gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej) możesz przeczytać poniżej.

CZYM JEST GOSPODARKA CYRKULARNA?

Rozwiązania gospodarki cyrkularnej, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym, polegają na zmniejszeniu ilości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, w tym odpadów opakowaniowych, a także energii i składników. Dlatego kiedy obierasz ziemniaki na niedzielny obiad, skórka nie trafia na śmietnik, lecz prosto do kompostownika, gdzie spełnia swoją rolę, odżywiając glebę.

Chcemy działać podobnie i jak najlepiej wykorzystywać wszystkie składniki. Przykładem tego może być Purina AdVENTuROS, gdzie nadwyżka ziaren z browaru, która w przeciwnym razie mogłaby ulec zepsuciu, została zachowana i wykorzystana w produkcie, co pomogło ograniczyć ilość odpadów.

W branży karm dla zwierząt domowych, także w naszych recepturach, wykorzystuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Składniki te, takie jak wątroba i inne organy, mają wysoką wartość odżywczą, dostarczając dużych ilości białka i innych składników przydatnych dla zwierząt domowych. Używanie produktów ubocznych oznacza również zachowanie wartości potencjalnych odpadów z przemysłu rolnego, których nie można wykorzystać w produktach dla ludzi.

 

NASZYM CELEM JEST, ABY DO 2025 ROKU 100% OPAKOWAŃ PURINA NADAWAŁO SIĘ DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA LUB RECYKLINGU, A DO 2030 ROKU SKŁADNIKI O CHARAKTERZE CYRKULARNYM BYŁY WDROŻONE DO PORTFOLIO NASZYCH PRODUKTÓW.

PURINA EUROPA

ROZBUDOWUJEMY NESTLÉ CSV

Tak jak my angażujemy się w poprawę życia zwierząt i ludzi, którzy je kochają, nasza firma-matka Nestlé jest zaangażowana w poprawę jakości życia i przyczynianie się do zdrowszej przyszłości dla ludzi i ich rodzin, od społeczności po planetę.

Dowiedz się więcej o Nestlé w Społeczeństwie

GOURMET MON PETIT SASZETKA ZAPROJEKTOWANA DO RECYKLINGU

W maju 2022 wprowadziliśmy na rynek nasze pierwsze saszetki Gourmet Mon Petit zaprojektowane tak, aby w pełni nadawały się do recyklingu.

Nowe opakowanie zostało wprowadzone w ponad 20 krajach w całej Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, we Włoszech i Polsce, i stanowi ważny krok na drodze Purina do osiągnięcia celu 100% opakowań nadających się do ponownego wykorzystania lub recyklingu do 2025 roku. Ta podróż będzie kontynuowana na początku 2023 roku wraz z wprowadzeniem opakowań zaprojektowanych do recyklingu dla gamy zup Felix.

Nowe saszetki stanowią odpowiedź na długotrwałe wyzwanie dla producentów – jak zapewnić konsumentom prostsze, monomateriałowe opakowania, które są łatwiejsze do recyklingu, bez uszczerbku dla smaku, jakości i bezpieczeństwa produktu.

Ulepszone opakowanie jest wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylenu), które nadaje się do recyklingu na większości rynków, zachowując jednocześnie właściwości niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa, którymi się szczycimy.

These new pouches address a long-standing challenge for manufacturers – how to provide consumers with simpler plastic structures that are easier to recycle without compromising on product taste, quality and safety.

The improved packaging is made of a type of plastic (Polypropylene) which is recyclable in most markets, whilst still retaining the material qualities needed to offer the high quality and safety we pride ourselves in.

Dziewczyna biegnie z psami
Nasz wpływ
Nasze zobowiązania
Zobowiązaliśmy się robić więcej dla zwierząt, ludzi i planety, którą współdzielimy. Dlatego naszym celem jest wypełnienie 6 zobowiązań Purina.
Off