Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Twój ulubieniec, nasza pasja
Pies jedzący jedzenie z czerwonej miski

WPROWADZANIE INNOWACJI W ŻYWIENIU ZWIERZĄT DOMOWYCH

Badania naukowe prowadzące do innowacji, zawsze będą jedną z podstawowych zasad naszej ekspertyzy w odżywianiu. Wybieramy najwyższe jakości składniki, by zapewnić odpowiednie źródło żywienia dla zwierząt. Cały czas pracujemy też nad zrównoważonym sposobem pozyskiwania składników.

NASZE CELE
  • Do 2024 roku wprowadzimy 20 nowych produktów ukierunkowanych na poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt domowych (punktem odniesienia jest rok 2021).
  • Do 2025 roku 20%, a do 2030 roku 50% zbóż i białek roślinnych będzie pochodzić z rolnictwa regeneracyjnego.
  • Do 2030 roku będziemy wykorzystywać ryby wyłącznie pozyskiwane z odpowiedzialnych źródeł (dziko odławiane i pochodzące z akwakultury).
NASZE ZOBOWIĄZANIE

NASZE OSIĄGNIĘCIA DO DZI

Purina powstała w oparciu o obietnicę wysokiej jakości żywienia, nauki i innowacji, które mogą pomóc w poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia zwierząt domowych. Chociaż żywienie na zawsze pozostanie sercem naszych działań, myślenie o składnikach, których używamy i sposobie ich pozyskiwania, będzie dla nas ważnym obszarem zainteresowania. Uznajemy naszą odpowiedzialność za dostarczanie wysokiej jakości karmy dla zwierząt domowych i jednoczesne zmniejszanie naszego wpływu na klimat.

Z tego powodu będziemy nadal uważnie monitorować liczbę naszych nowych produktów mających na celu poprawę zdrowia i samopoczucia zwierząt domowych, a także będziemy śledzić ilość składników, które pochodzą z rolnictwa regeneracyjnego i praktyk odpowiedzialnego ich pozyskiwania.

NASZ PUNKT WIDZENIA: PURINA, BADANIA I ŻYWIENIE

Jesteśmy firmą, którą tworzą opiekunowie i miłośnicy zwierząt - od  naukowców i dietetyków po specjalistów od marketingu i sprzedaży. Każdego dnia staramy się jeszcze lepiej rozumieć potrzeby żywieniowe, behawioralne i społeczne zwierząt domowych. Wykorzystujemy naszą wiedzę i umiejętności, aby zrobić wszystko, co możemy, żeby były zdrowe i szczęśliwe.

Jesteśmy głęboko przekonani, że oparte na naukowych podstawach, dobrej jakości odżywienie jest niezbędne dla dobrego samopoczucia psów i kotów. Dlatego od początku istnienia firmy i poprzez wszystkie nasze działania pozostajemy wierni obietnicy dostarczania wysokiej jakości żywienia, opartego na udowodnionych badaniach i wynikach naukowych. W Purina żywienie zajmuje centralne miejsce.

Zdajemy sobie również sprawę, że nasza karma dla psów i kotów jest kluczowa dla zmniejszenia wpływu  Purina na środowisko. Nasze zobowiązanie do stosowania praktyk rolnictwa regeneracyjnego w uprawach zbóż i warzyw dostarczających białko, ma na celu odwrócenie tendencji spadkowej w zakresie jakości gleby i pomoc w zmniejszeniu ogólnej emisji dwutlenku węgla przez Purina.

 

WSPÓŁPRACUJĄC Z UZNANYMI PARTNERAMI I LIDERAMI WETERYNARII NA CAŁYM ŚWIECIE, A TAKŻE EKSPERTAMI W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA SUROWCÓW, JESTEŚMY PODEKSCYTOWANI PERSPEKTYWĄ WPROWADZANIA INNOWACJI, KTÓRE STANOWIĄ ISTOTNY POSTĘP W ZAKRESIE DBANIA O ZDROWIA I DOBROSTAN ZWIERZĄT I MOGĄ POMÓC W ZMNIEJSZENIU NASZEGO WPŁYWU NA KLIMAT. WIEMY, ŻE NIE MOŻEMY OSIĄGNĄĆ NASZYCH CELÓW, DZIAŁAJĄC SAMI.

EKSPERCI PURINA

ROZBUDOWUJEMY NESTLÉ CSV

Tak jak my angażujemy się w poprawę życia zwierząt i ludzi, którzy je kochają, nasza firma-matka Nestlé jest zaangażowana w poprawę jakości życia i przyczynianie się do zdrowszej przyszłości dla ludzi i ich rodzin, od społeczności po planetę.

Dowiedz się więcej o Nestlé w Społeczeństwie

ROLNICTWO REGENERACYJNE: CO TO JEST?

Rolnictwo regeneracyjne to podejście do uprawiania ziemi, które ma na celu poprawę kondycji i żyzności gleby, a także ochronę zasobów wodnych i bioróżnorodności.

Przywracanie dobrej kondycji gleby, pomaga pobierać i zatrzymywać zwiększone ilości węgla w glebie i biomasie roślinnej.

Zdrowsze gleby są również bardziej odporne na skutki zmian klimatycznych i mogą zwiększyć plony, pomagając w ten sposób zwiększyć dochody rolników.

STANDARD ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA NESTLÉ

Standard Nestlé w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, opakowań i usług określa sposób, w jaki zaopatrujemy się w produkty, tj. kierując się troską i szacunkiem dla osób, społeczności i planety. Opisuje on wymagania i sposoby pracy, które stosujemy wraz z naszymi partnerami w łańcuchu dostaw, aby zapewnić zrównoważone, długoterminowe dostawy i osiągnąć cel, jakim jest ciągłe zmniejszanie naszego wpływu na zasoby planety.

Ostatecznie dążymy do wspierania i tworzenia wspólnej wartości oraz wywierania korzystnego wpływu na ludzi i społeczności oraz na planetę. Pracujemy także nad ciągłym doskonaleniem, aby spełniać wymagania standardu. Nasz standard wykracza poza normy branżowe i opiera się na 5 kluczowych zasadach.

  • Pozyskujemy surowce z troską i szacunkiem dla planety, ludzi i oceanów.
  • Dostawcy stosują dobre praktyki i dbają o swoich pracowników, chronią zasoby naturalne i prowadzą działalność w sposób etyczny.
  • Pośrednicy (organizacje, które działają jako pośrednicy między stronami przy zawieraniu umów i innych) działają na podstawie tych samych zasad.
  • Producenci, rolnicy i rybacy stale ulepszają swoje sposoby pracy.
  • Poziomy łańcucha dostaw pracują zgodnie z obowiązującymi przepisami, stale monitorują, ujawniają i ulepszają swoje działania w ramach standardu.
Dziewczyna biegnie z psami
Nasz wpływ
Nasze zobowiązania
Zobowiązaliśmy się robić więcej dla zwierząt, ludzi i planety, którą współdzielimy. Dlatego naszym celem jest wypełnienie 6 zobowiązań Purina. 
Off