Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Twój ulubieniec, nasza pasja
wspieranie zdrowia

WSPIERANIE LUDZKIEGO ZDROWIA DZIĘKI SILE WIĘZI ZWIERZĘCIA Z CZŁOWIEKIEM

Wierzymy, że silna relacja człowieka i zwierzęcia, może pozytywnie wpływać na ludzkie zdrowie i dobrobyt.

NASZ CEL

Do 2030 roku chcemy pomóc milionowi osób w trudnej sytuacji poprawić ich zdrowie i samopoczucie (w odniesieniu do 2021 r.).

NASZE ZOBOWIĄZANIE

Dlaczego jest to ważne

W ramach bieżącej pracy w naszych społecznościach znamy i widzimy konsekwencje podatności na zagrożenia. Prawie jedna czwarta ludności świata twierdzi, że nie ma nikogo, na kogo mogłaby liczyć w trudnych chwilach. W wielu krajach europejskich około jedna czwarta populacji zgłasza, że cierpi na co najmniej jedno zaburzenie psychiczne. Wiemy również, dzięki doświadczeniu i ciągłym badaniom, że siła więzi między zwierzęciem a człowiekiem pomogła wielu osobom w trudnej sytuacji.

W Europie od dawna współpracujemy – poprzez interwencje, działania lub terapie z udziałem zwierząt – z organizacjami, w których więź między zwierzęciem a człowiekiem pomaga dzieciom i dorosłym w zaspokajaniu potrzeb związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz przynosi pozytywne rezultaty. Na przykład we wspieranych przez nas hiszpańskich badaniach uniwersytetu Rey Juan Carlos i szpitala Niño Jesús de Madrid nad korzyściami płynącymi z kontaktu psów terapeutycznych z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia odżywiania, zaobserwowano zmniejszenie lęku i objawów depresji, a także wzrost poczucia własnej wartości. Purina będzie kontynuować współpracę z naszymi partnerami oraz umożliwiać dzielenie się najlepszymi praktykami i wynikami.

Będziemy również wspierać nasze zobowiązanie poprzez nagrodę BetterwithPets dla najbardziej wpływowych organizacji, które wykorzystują siłę więzi między człowiekiem a zwierzęciem do wprowadzania zmian w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia dzieci i dorosłych w trudnych sytuacjach. Więcej o nagrodzie BetterwithPets możesz przeczytać poniżej.

Naszym celem jest stworzenie społeczności, w której będziemy mogli dzielić się wiedzą, najlepszymi praktykami i narzędziami, aby wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo.

NAGRODA PURINA BETTERWITHPETS

W 2018 roku rozpoczęliśmy przyznawanie nagrody Purina BetterwithPets. Nagroda ta była związana z naszym fundamentalnym przekonaniem, że ludziom i zwierzętom żyje się lepiej, gdy są razem. Wiemy, że w więzi zwierzęcia z człowiekiem jest magia, którą można wykorzystać do napędzania pozytywnych zmian na rzecz zdrowia i dobrostanu ludzi i społeczności. Nagroda wspierała przedsiębiorców i organizacji, którzy rozwinęli takie inicjatywy.

W 2020 nagrodę BetterwithPets zdobyła, pochodząca z Wielkiej Brytani, organizacja StreetVet. Organizacja ta zapewnia bezpłatną i dostępną opiekę weterynaryjną dla zwierząt, których opiekunowie znajdują się w kryzysie bezdomności. StreetVet otrzymało 50 000 CHF i wykorzystało je do uruchomienia, pierwszej w historii programu, akredytacji hosteli, „przyjaznych dla zwierząt”, umożliwiającej opiekunom w kryzysie bezdomności zakwaterowanie ze swoimi zwierzętami.

Od 2023 roku nagroda BetterwithPets będzie przyznawana co 2 lata, z dwuletnim cyklem grantów do 2030 roku. Będzie ona koncentrować się na wyróżnianiu i wspieraniu wyjątkowych organizacji, które pracują nad promowaniem i wspieraniem zdrowia ludzi poprzez siłę więzi między zwierzęciem a człowiekiem, szczególnie w przypadku osób w trudnej sytuacji.

 

STREETVET BYŁO DLA MNIE SZALONĄ PODRÓŻĄ, OD POMYSŁU – WZIĘCIA PLECAKA I RUSZENIA NA ULICE, DO TEGO, CO ROBIĘ TERAZ KAŻDEGO DNIA. SPROWADZA SIĘ TO DO NASZYCH WOLONTARIUSZY, KTÓRZY SĄ NIESAMOWICI, I SIŁY WIĘZI MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A ZWIERZĘCIEM. TO JEST POWÓD, DLA KTÓREGO WSZYSCY TO ROBIMY. NAJLEPSZĄ CZĘŚCIĄ TEGO PROCESU I STREETVET SĄ LUDZIE, KTÓRYCH SPOTKALIŚMY PO DRODZE, CZY TO OPIEKUNOWIE ZE SWOIMI PSAMI, CZY LUDZIE, KTÓRZY CHCIELI COŚ ZMIENIĆ.

JADE STATT, WSPÓŁZAŁOŻYCIELKA STREETVET.

ZWIERZĘTA W SZPITALACH

W ramach inicjatywy „Zwierzęta w szpitalach” w Hiszpanii wspieramy psy terapeutyczne w uzyskiwaniu dostępu do szpitali, aby ułatwić profesjonalistom pracę z osobami w okresie rekonwalescencji. Przykładem jest tu współpraca ze szpitalem Niño Jesús w Madrycie i Uniwersytetem Rey Juan Carlos, w ramach której zleciliśmy badania nad skutkami interwencji z udziałem zwierząt w przypadku nastolatków z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja i bulimia. Wczesne wyniki wskazywały na wzrost „przyjemnych emocji” wśród pacjentów (bycie bardziej zrelaksowanym, szczęśliwym lub wesołym), poprawę samooceny i zmniejszenie wskaźników lęku i depresji.

Purina współpracuje również z kliniką CTAC (Centro de Terapias Asistidas con Canes) nad projektem badawczym, w którym badane są korzyści płynące z terapii z udziałem psów u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Badania te sprawdzają, w jaki sposób terapia z udziałem zwierząt domowych może pomóc dzieciom z takimi zaburzeniami jak ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), FAS (alkoholowy zespół płodowy), stres pourazowy i zaburzenia ze spektrum autyzmu. W trakcie badania naukowego zbierane będą dane ilustrujące wpływ terapii z udziałem psa na poprawę samooceny, pewności siebie, umiejętności społecznych oraz regulację problemów emocjonalnych i behawioralnych.

ROZBUDOWUJEMY NESTLÉ CSV

Tak jak my angażujemy się w poprawę życia zwierząt i ludzi, którzy je kochają, nasza firma-matka Nestlé jest zaangażowana w poprawę jakości życia i przyczynianie się do zdrowszej przyszłości dla ludzi i ich rodzin, od społeczności po planetę.

Dowiedz się więcej o Nestlé w Społeczeństwie

PRZYKŁAD NASZEGO ZAANGAŻOWANIA

Ponieważ czyny mówią głośniej niż słowa, zapraszamy do poznania szczegłów naszych osiągnięć.Rozdanie nagród podczas gali Serce dla Zwierząt
Od 2009 wpsieramy injcatywę Serce dla Zwierząt
W 2009 roku nawiązaliśmy trwającą do dziś współpracę z portalem psy.pl, który każdego roku organizuje plebiscyt Serce dla Zwierząt. Idą plebiscytu jest bliska nam promocja i docenianie postaw odpowiedzialnych zachowań wobec zwierząt. Serce dla Zwierząt łączy ludzi z ogromną pasją do zwierząt, która wraz z każdą edycją dowodzi, ile znaczy więź między człowiekiem i zwierzęciem. Z dumą wspieramy tę inicatywę, a także przekazujemy tonę karmy Purina laureatom plebiscytu lub wskazanej przez niech organizacji. Poznaj niezwykłe historie o więziach, które zmieniają życie ludzi, zwierząt i świata wokół nas.
Dziewczyna biegnie z psami
Nasz wpływ
Nasze zobowiązania
Zobowiązaliśmy się robić więcej dla zwierząt, ludzi i planety, którą współdzielimy. Dlatego naszym celem jest wypełnienie 6 zobowiązań Purina.