Zwierzęta domowe

PROMOCJA PRZEJRZYSTOŚCI W PORTFOLIO NASZYCH PRODUKTÓW

Nasze cele

Zapewnić naszym konsumentom dostęp do dodatkowych informacji na temat produktów Purina dla zwierząt.

70

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

W 2016 roku zobowiązaliśmy się do umożliwienia konsumentom łatwiejszego dostępu do informacji poprzez udostępnianie łatwych do zrozumienia opisów produktów oraz porad żywieniowych bezpośrednio na opakowaniu.

Dodatkowo rozwinęliśmy nasze media społecznościowe oraz inne platformy online, na których dostarczamy właścicielom zwierząt i innym zainteresowanym odbiorcom dodatkowych informacji, które nie mieszczą się na etykiecie produktów Purina. Dzięki tym narzędziom odpowiedzieliśmy na ponad 220 tysięcy zapytań konsumentów dotyczących porad żywieniowych, rozszerzonej informacji produktowej oraz reklamacji.

Kontynuujemy promowanie przejrzystości w naszym portfolio produktów. Mierzymy również satysfakcję klientów na obszarze Europy i Rosji. Mamy na celu polepszenie jakości obsługi naszych konsumentów i zrozumienie w jaki sposób najlepiej dostarczyć im porady i dodatkowe informacje dot. opieki oraz żywienia. Bazując na wnioskach z naszych badań stworzyliśmy sekcję "Twoje pytania mają dla nas znaczenie", która pomaga nam odpowiadać na najczęściej kierowane do nas pytania.

Nasz punkt widzenia - Purina, informacje żywieniowe i porady

Nasze badanie w tej materii uwypukliło fakt, że miłośnicy zwierząt domowych analizują nasze marki i produkty. Chcą wiedzieć co znajduje się w naszych produktach - im więcej informacji tym lepiej. Zauważyliśmy, udzielając informacji produktowej, że nie zawsze robimy to w sposób łatwy do zrozumienia dla miłośników czworonogów. Dla Purina, informacja żywieniowa jest czymś co chcemy aby było zrozumiałe i łatwo dostępne dla każdego.

Chcemy umocnić konsumenta w podejmowaniu świadomych wyborów i decyzji zakupowych, dlatego zobowiązaliśmy się do dostarczania kompleksowych i przejrzystych informacji o produktach oraz porad żywieniowych. Współpracujemy ze specjalistami do spraw żywienia zwierząt domowych, władzami i organizacjami branżowymi w celu zapewnienia konsumentom zrównoważonych, a w stosownych przypadkach również niezależnych, informacji, które umożliwią im podejmowanie własnych, świadomych decyzji.

Naszym fundamentem jest Tworzenie Wspólnej Wartości w Nestlé.

Tak jak my zobowiązaliśmy się do poprawy jakości życia zwierząt domowych, oraz ludzi którzy je kochają, nasza firma-matka, Nestlé, również angażuje się w budowanie zdrowszej przyszłości dla ludzi oraz ich rodzin, naszych społeczności oraz całej planety.

Dowiedz się więcej o Nestlé w Społeczeństwie

INNE ZOBOWIĄZANIA