Zwierzęta domowe

PROMOCJA PRZEJRZYSTOŚCI W PORTFOLIO NASZYCH PRODUKTÓW

Nasze cele

Zapewnić naszym konsumentom dostęp do dodatkowych informacji na temat produktów Purina dla zwierząt.

70

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

W 2019 roku, w oparciu o najczęściej zadawane pytania dotyczące naszej karmy dla zwierząt, stworzyliśmy zakładkę Pytasz? Odpowiadamy, która ma za zadanie pomóc w odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W 2020 roku wprowadziliśmy również zakładkę Składniki, aby umożliwić konsumentom prześledzenie szczegółowych opisów składników karmy i ich przeznaczenia w jednym zestawieniu. Mamy również inicjatywę „otwartych drzwi”, która pozwala konsumentom i interesariuszom zrozumieć, w jaki sposób produkujemy naszą karmę dla zwierząt.

Ponadto poczyniliśmy ogromne postępy za pośrednictwem naszych platform społecznościowych i internetowych oraz naszych zespołów ds. zaangażowania konsumentów, w których zapewniamy informacje poza etykietowe i porady właścicielom zwierząt domowych i innym zainteresowanym stronom.

Dzięki tym nowym narzędziom odpowiedzieliśmy na ponad 238 350 zapytań konsumentów dotyczących opieki i żywienia zwierząt: - udzielamy porad żywieniowych, - rozpatrujemy reklamacje, - udzielamy szczegółowych informacji o produktach.

Nasz punkt widzenia - Purina, informacje żywieniowe i porady

Nasze badanie w tej materii uwypukliło fakt, że miłośnicy zwierząt domowych analizują nasze marki i produkty. Chcą wiedzieć, co znajduje się w naszych produktach - im więcej informacji, tym lepiej. Zauważyliśmy, udzielając informacji produktowej, że nie zawsze robimy to w sposób łatwy do zrozumienia dla miłośników czworonogów. Chcemy, aby informacja żywieniowa była zrozumiała i łatwo dostępna dla każdego.

Chcemy umocnić konsumenta w podejmowaniu świadomych wyborów i decyzji zakupowych, dlatego zobowiązaliśmy się do dostarczania kompleksowych i przejrzystych informacji o produktach oraz porad żywieniowych. Współpracujemy ze specjalistami do spraw żywienia zwierząt domowych, władzami i organizacjami branżowymi w celu zapewnienia konsumentom zrównoważonych, a w stosownych przypadkach również niezależnych, informacji, które umożliwią im podejmowanie własnych, świadomych decyzji.

Chcemy umocnić konsumenta w podejmowaniu świadomych wyborów i decyzji zakupowych, dlatego zobowiązaliśmy się do dostarczania kompleksowych i przejrzystych informacji o produktach oraz porad żywieniowych. Współpracujemy ze specjalistami do spraw żywienia zwierząt domowych, władzami i organizacjami branżowymi w celu zapewnienia konsumentom zrównoważonych, a w stosownych przypadkach również niezależnych, informacji, które umożliwią im podejmowanie własnych, świadomych decyzji.

Naszym fundamentem jest Tworzenie Wspólnej Wartości w Nestlé.

Tak jak my zobowiązaliśmy się do poprawy jakości życia zwierząt domowych, oraz ludzi którzy je kochają, nasza firma-matka, Nestlé, również angażuje się w budowanie zdrowszej przyszłości dla ludzi oraz ich rodzin, naszych społeczności oraz całej planety.

Dowiedz się więcej o Nestlé w Społeczeństwie

INNE ZOBOWIĄZANIA