Zwierzęta domowe

PROMOCJA PRZEJRZYSTOŚCI W PORTFOLIO NASZYCH PRODUKTÓW

Nasze cele

Zapewnić naszym konsumentom dostęp do dodatkowych informacji na temat produktów Purina dla zwierząt.

100

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

Wiemy, że konsumenci dbają o zawartość karmy dla zwierząt. W roku 2016 zobowiązaliśmy się do zwiększenia dostępności informacji, zapewniając łatwe do zrozumienia informacje o produktach, oraz porady żywieniowe na opakowaniu. W 2020 roku osiągnęliśmy naszą ambicję, zapewniając konsumentom łatwy dostęp dokładne i przejrzyste informacje o naszej karmie i produktach dla zwierząt.

W 2019 roku, w oparciu o najczęściej zadawane pytania dotyczące naszej karmy dla zwierząt, stworzyliśmy zakładkę PYTASZ? ODPOWIADAMY!, która zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W 2020 roku wprowadziliśmy również zakładkę KAŻDY SKŁADNIK MA ZNACZENIE, aby umożliwić konsumentom bardziej szczegółowe zestawienie użytych składników i cel ich zastosowania.

Ponadto poczyniliśmy ogromne postępy za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, platform internetowych oraz naszych zespołów ds. zaangażowania konsumentów, gdzie dostarczamy opiekunom zwierząt i innym zainteresowanym odbiorcom dodatkowych informacji, które nie mieszczą się na etykiecie produktów Purina. W latach 2019-2020 nawiązaliśmy niemalże 300 tysięcy kontaktów z klientami, udzielając porad dotyczących opieki nad zwierzętami i żywienia, rozwiązując reklamacje oraz dostarczając informację nt dostępności produktów.

nasze osiągnięcia

Nasz punkt widzenia - Purina, informacje żywieniowe i porady

Nasze badanie w tej materii uwypukliło fakt, że miłośnicy zwierząt domowych analizują nasze marki i produkty. Chcą wiedzieć, co znajduje się w naszych produktach - im więcej informacji, tym lepiej. Zauważyliśmy, udzielając informacji produktowej, że nie zawsze robimy to w sposób łatwy do zrozumienia dla miłośników czworonogów. Chcemy, aby informacja żywieniowa była zrozumiała i łatwo dostępna dla każdego.

Chcemy umocnić konsumenta w podejmowaniu świadomych wyborów i decyzji zakupowych, dlatego zobowiązaliśmy się do dostarczania kompleksowych i przejrzystych informacji o produktach oraz porad żywieniowych. Współpracujemy ze specjalistami do spraw żywienia zwierząt domowych, władzami i organizacjami branżowymi w celu zapewnienia konsumentom zrównoważonych, a w stosownych przypadkach również niezależnych, informacji, które umożliwią im podejmowanie własnych, świadomych decyzji.

Naszym fundamentem jest Tworzenie Wspólnej Wartości w Nestlé.

Tak jak my zobowiązaliśmy się do poprawy jakości życia zwierząt domowych, oraz ludzi którzy je kochają, nasza firma-matka, Nestlé, również angażuje się w budowanie zdrowszej przyszłości dla ludzi oraz ich rodzin, naszych społeczności oraz całej planety.

Dowiedz się więcej o Nestlé w Społeczeństwie


CASE STUDY 1: Transparentna produkcja w naszych fabrykach


Francja

Przez cały 2019 rok w naszych zakładach produkcyjnych odbywały się dni otwarte i wycieczki po fabrykach dla lokalnych mieszkańców, dziennikarzy i specjalistów zajmujących się zwierzętami domowymi, aby mieli szansę otrzymać informację z pierwszej ręki i móc zapoznać się z naszymi procesami produkcji. W 2020 roku fabryka Marconnelle gościła media z wizytą francuskiego kanału telewizyjnego TF1.

case study 1


CASE STUDY 2: Transparentna produkcja w naszych fabrykach


Węgry

Na Węgrzech zorganizowano wieczór otwarty Modern Factories, aby dać ludziom bezpośrednią możliwość doświadczenia, jak działają firmy, a Purinie zaprezentować swoją rolę jako pracodawcy i budowniczego społeczności.

case study 2