Środowisko

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ NASZYCH OPAKOWAŃ

Nasz cel

100% naszych opakowań będzie nadawało się do recyklingu lub ponownego użycia do roku 2025.

72

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

Pracujemy nad zmniejszeniem złożoności naszych opakowań, zarówno pok kątem liczby różnych warstw materiałów, jak i złożoności tych materiałów w naszych opakowaniach, tak aby ułatwić ich recykling. 

Nasze puszki aluminiowe używane dla produktów Gourmet są tak zaprojektowane, aby w pełni nadawały się do recyklingu.

Wprowadzamy opakowania wielokrotnego użytku, nowe systemy dostaw i innowacyjne modele biznesowe, aby uniknąć stosowania opakowań jednorazowych. Na przykład w 19 sklepach w 3 regionach Rosji konsumenci mogą już kupować produkty Purina luzem, używając własnych opakowań. W kilku sklepach w Szwajcarii testujemy również nowy system w obiegu zamkniętym dla naszych produktów suchych.

W Polsce wspieramy sprzedaż karmy luzem w sklepach indywidualnych, udostępniając im specjalne regały na rozwagę, aby zapewnić optymalną higienę i przechowywanie produktu. 

 

Nasz punkt widzenia - Purina, opakowania i środowisko

Opakowanie dla produktów marki Purina jest kluczowe, by zapewnić karmie, która trafia do naszego czworonoga (kota lub psa) odpowiednią świeżość. Opakowanie naszych karm ponadto jest kluczowe w komunikacji – na opakowaniu bowiem zawarte są informacje o produkcie oraz jego składnikach. Jesteśmy jednak świadomi, że miłośnicy psów i kotów mogą być zaniepokojeni ewentualnym wpływem produkowanych przez nas opakowań na środowisko naturalne.

W Purina traktujemy temat opakowań bardzo poważnie. Zdajemy sobie sprawę z naszego obowiązku redukcji wpływu opakowań na środowisko w zakresie ich ilości, objętości, surowców, a nawet środków użytych do ich transportu do naszych zakładów produkcyjnych.

Rozwiązanie złożonego problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi naszej planety wymaga przyjęcia kompleksowego i połączonego podejścia. Aby osiągnąć ten cel, potrzebne są konkretne działania. Zgodnie z tym podejściem podejmujemy kroki w celu:

• opracowywania opakowań przyszłości,
• kształtowania przyszłości bez odpadów,
• kształtowanie świadomości i nowych zachowań.

Zdajemy sobie sprawę, że wypełnienie tego zobowiązania do 2025 r. wymaga czasu. W perspektywie krótkoterminowej aktywnie współpracujemy z firmami zajmującymi się recyklingiem i zarządzaniem odpadami, by jak najszybciej zidentyfikować tymczasowe rozwiązania dla kluczowych typów opakowań i tym samym umożliwić ich ponowne przetworzenie.

Jednym z naszych kluczowych wyzwań jest gospodarka odpadami, ponieważ każdy kraj różni się pod względem możliwości zbierania, sortowania i recyklingu odpadów. Dlatego łączymy wysiłki z partnerami w celu ulepszenia infrastruktury recyklingu i wspierania pionierów w nowych technologiach recyklingu.

Bierzemy udział w europejskim projekcie o nazwie CEFLEX, którego celem jest rozwój spójnej infrastruktury w całej UE do zbierania, sortowania i recyklingu wszystkich rodzajów zużytych elastycznych tworzyw sztucznych do 2025 r.

W KWIETNIU 2018 NASZA FIRMA-MATKA, NESTLÉ, PODJĘŁA GLOBALNE ZOBOWIĄZANIE, ŻE DO 2025 100% NASZYCH OPAKOWAŃ BĘDZIE ZDATNE DO WTÓRNEGO PRZETWARZANIA (RECYCLINGU) LUB WTÓRNEGO UŻYTKU. 

Naszym fundamentem jest Tworzenie Wspólnej Wartości w Nestlé.

Tak jak my zobowiązaliśmy się do poprawy jakości życia zwierząt domowych, oraz ludzi którzy je kochają, nasza firma-matka, Nestlé, również angażuje się w budowanie zdrowszej przyszłości dla ludzi oraz ich rodzin, naszych społeczności oraz całej planety.

Dowiedz się więcej o Nestlé w Społeczeństwie

INNE ZOBOWIĄZANIA