Edmée

Menedżer ds. programu zrównoważonego rozwoju w Purina

Edmee

Zrównoważony rozwój

Czytaj więcej >

Nestlé, nasza spółka dominująca, zobowiązała się do osiągnięcia do 2050 zerowej emisji netto gazów cieplarnianych, z etapami pośrednimi: -20% do 2025 i -50% do 2030, w którym to dążeniu uczestniczyć będzie także Purina.

Droga w kierunku zredukowania naszych emisji gazów cieplarnianych rozpoczęła się od dokładnego poznania źródła naszych emisji w łańcuchu dostaw począwszy od gospodarstwa, poprzez użytkowników, aż po utylizację opakowań. W oparciu o tę analizę i kierując się Zobowiązaniami Puriny wobec społeczeństwa, rozpoczęliśmy opracowywanie planu działań.

Podjęliśmy już szereg ważnych działań mających na celu zmniejszenie naszych emisji, a mianowicie:
• Od maja 2020 r. wszystkie zakłady Purina EMENA nabywają energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych;
• W Wielkiej Brytanii i Francji rozpoczęliśmy współpracę, której celem jest inwestowanie w przejście z metod konwencjonalnego rolnictwa na metody rolnictwa regeneracyjnego. Innymi słowy, inwestujemy w odtwarzanie gleb, aby pomóc w wychwytywaniu dwutlenku węgla i osiąganiu wielu innych korzyści;
• Od 2016 do 2018 r. zaoszczędziliśmy 3542 tony opakowań i zainicjowaliśmy w Holandii program pilotażowy pierwszego w swoim rodzaju elastycznego opakowania z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu przeznaczonego na mokrą karmę.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że przed nami jest jeszcze bardzo wiele wyzwań, ale też możliwości do wykorzystania. Dlatego prowadzimy nadal badania i zdobywamy doświadczenie, realizując nowe projekty, takie jak opracowanie karmy dla zwierząt z alternatywnym białkiem, i aktywnie szukamy partnerów dla naszych inicjatyw. Laboratorium Purina Accelerator poszukiwało szczególnie startupów z branży pet tech o modelach i rozwiązaniach biznesowych zrównoważonego rozwoju, jako jednej z 3 kluczowych kategorii na 2021 r.

Jeśli chcą się Państwo zapoznać z innymi przykładami naszych działań w trosce o naszą planetę, zapraszamy do przeczytania całego
Raportu na temat działań Puriny na rzecz społeczeństwa.