Nicola

Koordynator Odpowiedzialnego Pozyskiwania Dział Zaopatrzenia w PURINA

Nicola

Proces produkcji

Czytaj więcej >

Nasze procedury jakościowe zapewniają, że surowce pozyskiwane są wyłącznie od dostawców, którzy obsługują skuteczne systemy identyfikowania. Służy to zagwarantowaniu pełnej transparencji oraz identyfikowalności określonej partii składnika w całym łańcuchu dostaw, aż do źródła ich pochodzenia, o ile jest to praktycznie możliwe, w najkrótszym czasie realizacji.
Identyfikowalność oznacza również mapowanie naszego łańcucha dostaw, aby wiedzieć, skąd pochodzą nasze surowce, aż do ich gospodarstwa, plantacji, łowiska lub innego miejsca pochodzenia. Dążymy do zapewnienia przejrzystości i identyfikowalności w naszej firmie, ale ponieważ w naszych produktach stosujemy wiele różnych surowców, nasza zdolność do śledzenia ich z powrotem do źródła ich pochodzenia różni się w zależności od składnika.

Główne surowce, z których korzystamy przy produkcji karmy dla zwierząt domowych, to mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby i owoce morza, zboża i białka roślinne.

MIĘSO I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZECEGO
W Purina waloryzujemy i wykorzystujemy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (mięso i pochodne mięsa). Ich skuteczne i terminowe zbieranie przez naszych dostawców jest bardzo złożone i obejmuje wiele stron, które są zaangażowane na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw, co stwarza wiele wyzwań w dążeniu do zapewnienia przejrzystości. Pomimo tych wyzwań, ponad 95% produktów mięsnych i pochodzenia zwierzecego, które stosujemy, jest identyfikowalne z powrotem do kraju pochodzenia i 65% z powrotem do ubojni. Obecnie usilnie pracujemy nad zwiększeniem tej liczby. Warto dodać, że około 99% produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego jest kupowanych lokalnie ze źródeł europejskich. Pozostały 1% pochodzi od zatwierdzonych dostawców spoza Europy ze względu na sezonowość, dostępność i jakość.

RYBY I OWOCE MORZA
84% ryb i owoców morza Purina EMENA jest identyfikowalnych (produkty uboczne są przejrzyste dla kraju lub łowiska pochodzenia). Wszystkie nasze produkty karmy dla zwierząt domowych są zgodne z kompletnymi i zrównoważonymi przepisami, które zaspokajają potrzeby żywieniowe psów i kotów na każdym etapie życia i w wielu warunkach zdrowotnych. Oprócz korzystnych skutków żywieniowych, wykorzystanie produktów ubocznych z ryb stanowi ekologiczną i społecznie odpowiedzialną praktykę, ponieważ wykorzystuje wszystkie źródła białka ryb. Identyfikacja precyzyjnych źródeł ryb i owoców morza może być trudna, a stosowanie produktów ubocznych z ryb jeszcze bardziej utrudnia identyfikowanie, ponieważ typowe mechanizmy identyfikujące stosowane w odniesieniu do całych ryb nie są obecnie wystarczające.
Nasze ryby i owoce morza pochodzą z wielu różnych źródeł. Obejmują one połowy dziko żyjących ryb na Oceanie Atlantyckim, Spokojnym i Indyjskim oraz na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym oraz gospodarstwa akwakultury w Austrii, Brazylii, Chile, Danii, na Wyspach Owczych, we Francji, Indonezji, Irlandii, Włoszech, Japonii, Korei, Norwegii, Polsce, na Tajwanie, w Tajlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

ZBOŻA I BIAŁKA ROŚLINNE
99% soi wykorzystywanej w Purina EMENA jest obecnie identyfikowalnej i odpowiedzialnie pozyskiwanej w oparciu o oceny przeprowadzone przez naszego partnera Proforest, odnoszące się do wymogów określonych w naszym standardzie odpowiedzialnego pozyskiwania. Proforest zapewnia również pomoc techniczną i wskazówki dla naszych dostawców, aby pomóc im w ulepszeniach ich baz zaopatrzeniowych. Jeśli chodzi o zboża i ziarna, staramy się pozyskiwać je jak najbliżej naszych fabryk, aby wspierać lokalnych rolników, a także zminimalizować wpływ na środowisko i koszty.
Uzyskanie widoczności łańcuchów dostaw zbóż jest złożonym zadaniem, ponieważ są długie i angażują różnych dostawców. Kupujemy zboża od podmiotów zajmujących się handlem towarami, a także od spółdzielni, a oni czasami kupują materiały od innych podmiotów gospodarczych, co oznacza, że nie mają oni dużego wglądu w swój łańcuch dostaw. Niemniej jednak poczyniliśmy postępy i jesteśmy zaangażowani w uczynienie naszych dostawców i nas samych odpowiedzialnymi, a także w zapewnienie przejrzystości w całej branży. Następnie dowiedz się, jak dbamy o jakość naszych produktów.