Olivier

Packaging Senior Specialist @Purina

Olivier

Zrównoważony rozwój

Czytaj więcej >

Materiał opakowaniowy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia naszym konsumentom bezpiecznej, wysokiej jakości karmy dla zwierząt domowych, a także pomaga ograniczyć marnotrawstwo żywności. Używamy różnych materiałów opakowaniowych do naszych produktów, w zależności od rodzaju karmy. Na przykład w przypadku suchej karmy dla zwierząt domowych używamy kartonów i torebek papierowych, a także toreb plastikowych; do mokrej karmy dla zwierząt domowych używamy plastikowych i aluminiowych torebek i puszek, a nasze opakowania na przekąski są wykonane z tworzyw sztucznych. W Purina dążymy do poprawy wydajności naszych opakowań dla zwierząt domowych; wprowadzamy innowacje i współpracujemy z interesariuszami w celu zminimalizowania wpływu naszych opakowań na środowisko, planetę i jej zasoby.

Aby zminimalizować wpływ naszych opakowań stosowanych dla karmy na środowisko, podjęliśmy szereg działań.

• Pracujemy nad zoptymalizowaniem naszych opakowań do minimalnego zużycia zasobów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezkompromisowej ochrony jakości naszej karmy dla zwierząt domowych. Na przykład, zminimalizowaliśmy wagę niektórych opakowań naszych karm dla zwierząt domowych, scieńczając warstwę plastiku. Wysiłek ten pozwolił nam zaoszczędzić ponad 500 ton opakowań. Przeprojektowaliśmy również nasze opakowanie kartonowe Gourmet z nową koncepcją składania, która pomogła nam zaoszczędzić prawie 250 ton opakowań.

• Pracujemy nad tym, aby do 2025 roku opakowanie karm Purina były w 100% recyklingowe lub wielokrotnego użytku. To globalne zobowiązanie Nestlé obejmuje także wszystkie produkty Purina. Niektóre z naszych karm dla zwierząt domowych są już dostępne w opakowaniach w pełni nadających się do recyklingu, ale wiemy, że musimy zrobić więcej. Tutaj możesz przeczytać o możliwości recyklingu naszych opakowań.

• Współpracujemy z różnymi zainteresowanymi stronami w celu opracowania nowych metod zwiększania możliwości recyklingu. Aktywnie współpracujemy z firmami zajmującymi się technologią recyklingu i punktami odbioru odpadów, aby jak najszybciej znaleźć tymczasowe rozwiązania dla kluczowych rodzajów opakowań, aby można je było poddać recyklingowi.