Dbanie o zwierzęta z Puriną

Żywienie jest w centrum tego, czym się zajmujemy. Ale to nie wszystko.
Chcemy wykraczać poza ten aspekt. Angażujemy się w ważne działania
dla zwierząt, dla ludzi, którzy je kochają, i dla planety, którą dzielimy.
Odkryj nasze inicjatywy.

Zwierzęta

 • Innowacje
  Innowacje

  Angażujemy się w tworzenie innowacji mających na celu poprawę zdrowia zwierząt. W latach 2018-2020 wprowadziliśmy na rynek 37 takich produktów.

  Dowiedz się więcej
 • Promocja adopcji
  Promocja adopcji

  Od 2015 roku razem w Fundacją VIVA! działamy na rzecz odpowiedzalnych adopcji, twórząc wspólnie program Adopciaki.pl. Dzięki niemu już 5000 psów i kotów znalazło nowy dom!

  Poznaj wyjątkową historię psa seniora, który został pięciotysięcznym adopciakiem.

  Ważną częścią naszego wspracia są także darowizny karmy dla schronisk i naszych partnerów dbających o dobrostan zwierząt. Tylko w tym roku przekazaliśmy blisko 300 ton karmy, fundując 1,5 miliona posiłków!

  Dowiedz się więcej
 • Składniki Purina i troska o ich jakość
  Nasze składniki i troska o ich jakość

  Wierzymy w przejrzystość działań. Informujemy o zawartości naszej karmy i sposobie jej wytwarzania, a także dzielimy się przystępnymi informacjami na jej temat. Nasz przewodnik "Pytasz? Odpowiadamy!" zawiera najczęstsze pytania dotyczące naszej karmy, procesu produkcji i kontroli jakości. A o zastosowaniu naszych składników dowiesz się z sekcji "Każdy składnik ma znaczenie".

  Dowiedz się więcej
 • Instytut Purina
  Instytut Purina

  Instytut Purina to globalna organizacja, która służy jako nasz naukowy głos. Purina jest pionierem w nauce o zdrowiu zwierząt, prowadząc do przełomów, które na nowo definiują rozumienie żywienia zwierząt w branży pet care. Instytut Purina to globalny, zróżnicowany zespół złożony z ponad 500 naukowców i ekspertów w dziedzinie opieki nad zwierzętami. Pracują oni w sieci 8 ośrodków badawczo-rozwojowych. Purina Institute będzie przewodzić przełomowej nauce i promować ogromną rolę, jaką odgrywa odżywianie w życiu zwierząt.

  Ponieważ wierzymy, że nauka ma większą moc, gdy się nią dzieli, więcej informacji można znaleźć na stronie PurinaInstitute.com

  Dowiedz się więcej
 • Serwis Konsumenta Purina
  Nasz Serwis Konsumenta

  Nasz zespół to grupa specjalistów ds. behawiorystyki, ekspertów ds. żywienia zwierząt, ale - co najważniejsze - miłośników zwierząt. Nie tylko rozmawiamy z konsumentami o produktach Purina. Oferujemy także bezpłatne konsultacje telefoniczne z zakresu pielęgnacji i żywienia zwierząt psów i kotów, niezależnie czy dotyczą prawidłowego karmienia szczeniaka, czy radzenia sobie z nerwowym kotem. Myślimy o zwierzętach w ten sam sposób, co ich opiekunowie. Wierzymy, że dobre samopoczucie i szczęście naszych ulubieńców, jest naszym wspólnym dobrem i szczęściem.

  Dowiedz się więcej

Ludzie

 • Pets at Work

  Wierzymy, że kiedy ludzie i zwierzęta są razem, ich życie staje się lepsze. Dlatego uruchomiliśmy nasz program Pets at Work, który pomógł już ponad 200 firmom w Europie stać się przyjaznymi psom.

  Dowiedz się więcej
 • Serce dla Zwierząt
  Serce dla Zwierząt

  Wierzymy, że w więzi między zwierzęciem a człowiekiem kryje się magia i siła, która naszym zdaniem może być pozytywną siłą dla zmian w społeczeństwie. Chcemy wspierać tych, którzy wierzą w to tak samo jak my. Z tego powodu w 2009 roku nawiązaliśmy współpracę z portalem psy.pl, który co roku organizuje plebiscyt Serce dla Zwierząt, by promować i nagradzać postawy odpowiedzialnych zachowań wobec zwierząt. Już od 13 lat jesteśmy partnerem inicjatywy i co roku nagradzamy laureatów plebiscytu toną naszej karmy. Obejrzyj nagranie z przekazania karmy w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie.

  Dowiedz się więcej

Planeta

 • Nasza droga do redukcji emisji gazów cieplarnianych
  Nasza droga do redukcji emisji gazów cieplarnianych

  Pracujemy nad zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu wartości. Osiągnięcie redukcji emisji będzie wiązało się ze znaczącymi zmianami. Skoncentrujemy się na czterech kluczowych obszarach przyspieszonego działania: przekształceniu naszego portfolio produktów, ewolucji opakowań, wydajnej produkcji i logistyce oraz wdrażaniu praktyk rolnictwa regeneracyjnego, które mogą pomóc w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla. Więcej o tych obszarach i innych inicjatywach można przeczytać poniżej.

  Zobacz więcej czerwone
 • Praca na rzecz przyszłości bez odpadów
  Praca na rzecz przyszłości bez odpadów

  W przyszłości skupimy się na ograniczeniu opakowań jednorazowych i upewnieniu się, że używane przez nas tworzywa sztuczne nadają się do recyklingu lub ponownego użycia. Zobowiązaliśmy się, że do końca 2025 r. 100% naszych opakowań będzie nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyclingu, a także, że ograniczymy wykorzystanie pierwotnych tworzyw sztucznych o jedną trzecią w tym samym okresie, co może pomóc w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Wiemy, że nasze opakowania mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produkowanej przez nas karmy, a to zawsze będzie najważniejsze. Podejmujemy działania, aby zachować funkcjonalność naszych opakowań, jednocześnie zmniejszając ich wpływ na klimat na naszej planecie. Współpracujemy z dostawcami, aby tworzyć nowe, mniej złożone materiały opakowaniowe, które są łatwiejsze w recyklingu. Przykładem takiego rozwiązania jest pierwsza monomateriałowa, w pełni nadająca się do recyklingu saszetka do mokrej karmy dla kotów Gourmet Mon Petit. Poszukujemy również alternatywnych rozwiązań, takich jak system wielokrotnego napełniania testowany już przez nas w Szwajcarii.

  Dowiedz się więcej
 • Przekształcanie portfolio naszych produktów
  Przekształcanie portfolio naszych produktów

  Podczas gdy zachowania zakupowe ewoluują, podstawowe oczekiwania opiekunów zwierząt pozostają niezmienne. Chcą oni, aby Purina dostarczała ich ulubieńcom najlepsze w swojej klasie produkty zapewniające zdrowie, pielęgnację, smak i przyjemność. U podstaw naszej pracy leży chęć spełnieniania tych oczekiwań przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu na klimat. Wspólnie z ekspertami dokładnie określiliśmy ilościowo emisję gazów cieplarnianych każdej z naszych marek. Dzięki tej ocenie wiemy już, gdzie musimy podjąć działania. Ponad 2/3 naszego wpływu pochodzi z naszych składników, sposobu ich produkcji, przetwarzania i pochodzenia. W nadchodzących latach, właśnie w tych obszarach będziemy podejmować działania. Będziemy tworzyć nowe receptury i ponownie sprawdzać istniejące, tak aby nadal zapewniać najlepsze w swojej klasie odżywienie psów i kotów, i jednocześnie lepiej wybierać i wykorzystywać surowce. Na przykład 99% soi będącej składnikiem naszych receptur jest obecnie pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i identyfikowalny. Marka Purina pomaga także rolnikom uprawiającym zboża w przejściu na rolnictwo regeneracyjne oraz współpracuje z rybakami w celu poprawy praktyk połowowych. Każdego dnia poszukujemy nowych źródeł białka, takich jak na przykład bób i owady, aby zrównoważyć wykorzystanie białka zwierzęcego i roślinnego bez uszczerbku na wartości odżywczej naszych produktów.

  Zobacz więcej czerwone
 • Rolnictwo regeneracyjne
  Rolnictwo regeneracyjne

  Rozpoczynamy naszą podróż w kierunku rolnictwa regeneracyjnego, angażując się i współpracując z dostawcami i rolnikami. Chcemy zmienić sposób, w jaki uprawiają niektóre składniki zbóż. Obecnie koncentrujemy się na pszenicy, a w niedalekiej przyszłości planujemy włączyć kukurydzę i jęczmień, a także warzywa.

  Rolnictwo regeneracyjne jest holistycznym podejściem rolniczym, którego celem jest ochrona i odbudowa gleby na gruntach rolnych i jej ekosystemu. Rolnictwo regeneracyjne koncentruje się na poprawie zdrowia i żyzności gleby oraz przynosi wiele korzyści. Korzyści te obejmują wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery i magazynowanie go jako węgla w glebie i biomasie roślinnej. Umożliwia to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i pomaga zwiększyć odporność gruntów rolnych na zmiany klimatyczne.

  Obecnie marka Purina współpracuje z Sols Vivants we Francji i LEN w Wielkiej Brytanii. W ramach obu tych programów jesteśmy w trakcie angażowania i szkolenia rolników w zakresie wdrażania praktyk rolnictwa regeneracyjnego jeszcze w 2022 roku. W Sols Vivants mierzymy również stan gleby, aby móc śledzić przyszłe korzyści dla gleby. Wreszcie, pracujemy nad dalszym wdrażaniem praktyk rolnictwa regeneracyjnego dla większej liczby dostawców, rolników, krajów i krajobrazów.

  Dowiedz się więcej
 • Prowadzenie wydajnej produkcji i logistyki
  Prowadzenie wydajnej produkcji i logistyki

  Ograniczamy wpływ naszej działalności na środkowisko poprzez całkowitą redukcję odpadów produkcyjnych. Odpady te przekazywane są do audytowanych odbiorców, gdzie dalej są przetwarzane na nawóz, czyli cenny dla pól bioferment lub biogaz powstający jako skutek uboczny fermentacji beztlenowej odpadów organicznych. Fabryka Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej wyposażona jest w nowoczesne biofiltry, które sprawiają, że do powietrza nie przedostają się zapachy, które mogłyby być uciążliwe dla sąsiedztwa. Fabryka Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej posiada własną, zaawansowaną podczyszczalnię biologiczną, która dzięki wykorzystaniu mikroorganizmów pozwala zredukować ładunek zanieczyszczeń przed przekazaniem ich do lokalnej oczyszczalni ścieków. W fabryce Purina zostało też ograniczone zużycie wody wykorzystywanej do procesu sterylizacji. Oszczędność to aż 36 544 000 l w ciągu roku. Ciepło powstające w wyniku tego procesu, ogrzewa pomieszczenia biurowe.

  Budujemy również szczuplejszą sieć logistyczną poprzez zwiększenie liczby ładunków i dostaw bezpośrednich, aby zmniejszyć liczbę kilometrów pokonywanych w naszej europejskiej sieci transportowej. Inne usprawnienia obejmują wykorzystanie technologii do bardziej efektywnego załadunku pojazdów i planowania podróży, przestawiając się na trasy o niższej emisji, takie jak kolej i żegluga. Jako część Nestlé dołączyliśmy do European Clean Truck Alliance, który pracuje nad zmniejszeniem wpływu transportu ciężarowego na klimat w Europie.

  Zobacz więcej czerwone
 • Energia odnawialna
  Energia odnawialna

  Wszystkie europejskie fabryki Purina kupują 100% odnawialnej energii elektrycznej.

  Elektryczność odnawialna może być wytwarzana z różnych źródeł, w tym energii wiatrowej, słonecznej i wodnej. Nasza polska fabryka zlokalizowana w Nowej Wsi Wrocławskiej wykorzystuje odnawialną energię elektryczną z polskich farm słonecznych lub wiatrowych.

  Zobacz więcej czerwone
 • Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców
  Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców

  Dążymy to tego, aby 100% naszych surowców pochodzących z zasobów morza było pozyskiwane w sposób odpowiedzialny. Rozumiemy, że zarówno opiekunowie zwierząt i sprzedawcy chcą wiedzieć, gdzie i w jaki sposób pozyskiwane są składniki karmy, którą kupują. Bierzemy odpowiedzialność za sprawdzanie, że nasi dostawcy rozumieją nasz cel i wartości. Wymagamy od nich przestrzegania naszego Standardu Odpowiedzialnego Pozyskiwania Surowców i Opakowań. Angażujemy również naszych dostawców z partnerami zewnętrznymi, aby kontrolować cały łańcuch dostaw. W Purina nasze podejście do odpowiedzialnego pozyskiwania surowców stale się rozwija. Współpracujemy z jednostkami certyfikującymi, dostawcami i organizacjami pozarządowymi, aby wdrażać i rozwijać odpowiedzialne pozyskiwanie surowców.

  Dowiedz się więcej

Nasze zobowiązania

Troszczymy się o poprawę życia zwierząt domowych i tych, którzy je kochają,
dlatego podjęliśmy 6 zobowiązań, które chcemy osiągnąć do 2030 roku.

Zobacz więcej białe Zobacz więcej czerwone