Nicola

Koordynator Odpowiedzialnego Pozyskiwania Dział Zaopatrzenia w PURINA

Nicola

Zrównoważony rozwój

Czytaj więcej >

W 2016 roku postawiliśmy sobie za cel, aby do 2020 roku 100% naszych składników z owoców morza było pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny. Ten cel okazał się bardzo trudny do osiągnięcia. W 2019 roku udało nam się odpowiedzialnie pozyskać ponad 50% ryb i owoców morza (53%), co stanowi dużą poprawę w porównaniu z 27% w 2017 roku. W 2020 r. poziom ten zwiększyliśmy do 76% i mimo że nie osiągniemy jeszcze 100 %, nadal pracujemy nad osiągnięciem tego ambitnego wyniku. W przyszłości będzie to oznaczać nie tylko zwiększenie podaży odpowiedzialnie pozyskiwanych surowców, ale także wspieranie działań transformacyjnych na poziomie przemysłu w celu zwiększenia poziomu zrównoważonych ryb na skalę światową.

Aby zrozumieć, czy używany przez nas surowiec jest pozyskiwany w sposób zrównoważony, działamy zgodnie z definicją odpowiedzialnego pozyskiwania naszej spółki macierzystej Nestlé:

Ryby i owoce morza są uważane za pozyskiwane w sposób odpowiedzialny, jeżeli spełniają jedno z następujących kryteriów:
a. Są pozyskane ze źródeł niskiego i średniego ryzyka, poświadczonych przez FishSource lub Seafood Watch
b. Pochodzenie łowiska lub hodowli zostało poświadczone przez jedną z następujących: Rada Zarządzania Zasobami Morskimi (MSC), Rada ds. Zarządzania Akwakulturą (ASC), Program odpowiedzialnego zarządzania rybołówstwem na Islandii, Program odpowiedzialnego zarządzania rybołówstwem na Alasce, Globalne Stowarzyszenie na Rzecz Akwakultury, Certyfikacja Global G.A.P.
c. Są pozyskane z łowiska lub projektu poprawy akwakultury lub ze źródeł zatwierdzonych certyfikatem IFFO RS, przy ciągłym zaangażowaniu z dostawcami

Ryby pozyskiwane w sposób odpowiedzialny mogą pochodzić z różnych źródeł spełniających różne kryteria naszej definicji, na przykład ze źródeł zatwierdzonych różnymi, lecz równoważnymi certyfikatami, często trafiając do jednego produktu dla zwierząt domowych. Purina obecnie skupia się na odpowiedzialnie pozyskiwanych źródłach ryb, a nie na wyborze jednego certyfikatu, który mógłby być stosowany na naszych opakowaniach. Nie zmienia to faktu, że rozumiemy znaczenie pozyskiwania surowców z łowisk i gospodarstw akwakultury, w których hodowane są zdrowe ryby i wprowadzone są odpowiedzialne praktyki pracy.