Zrozumieć istotność opieki nad zwierzętami

Podchodzimy do zwierząt z całym sercem i jesteśmy świadomi pozytywnych korzyści, jakie wnoszą do zdrowia i dobrostanu społeczeństwa, dlatego jesteśmy zdeterminowani, by uczynić jeszcze więcej dla zwierząt i ludzi, którzy je kochają.

Jesteśmy w tej unikalnej sytuacji jako spółka działająca w sektorze pielęgnacji zwierząt, że możemy wspierać tworzenie lepszej przyszłości dla zwierząt, ich opiekunów oraz ogółu społeczeństwa. W PURINA, badania na temat tego, jak możemy pomóc społeczeństwu, stanowią podstawę informacyjną dla naszego zaangażowania. Z tego powodu, aby upewnić się, że koncentrujemy się na najważniejszych obszarach, przeprowadziliśmy badanie istotności w celu sprawdzenia jak i gdzie możemy przyczynić się do pozytywnych zmian.

Rozmawialiśmy z właścicielami zwierząt, lekarzami weterynarii, liderami kształtującymi opinie w branży, z ekspertami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz z osobami odpowiedzialnymi za dobro zwierząt. Pomogli nam oni zidentyfikować obszary, w których możemy umacniać pozytywną rolę zwierząt w społeczeństwie, a także działania, jakie możemy podjąć, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i wpływ społeczny. Wciąż zadajemy sobie pytanie: w czym PURINA jest dobra, czym przoduje w branży i w jakim kierunku może się rozwijać?

Badanie istotności pomogło nam zdefiniować zestaw dziesięciu zobowiązań – łącznie znanych jako Zobowiązania PURINA W SPOŁECZEŃSTWIE – które pozwolą nam ukształtować naszą działalność jako spółka, a także sposób postępowania poszczególnych jednostek, zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Biorąc na siebie te zobowiązania i zapraszając innych do współpracy z nami, jesteśmy przekonani, że możemy w sposób wymierny polepszyć zdrowie i dobrostan naszych zwierząt, ich właścicieli, a także społeczeństwa jako całości. Chcemy wyjść poza zakres naszej podstawowej ekspertyzy w dziedzinie żywienia i objąć naszą działalnością sfery: emocjonalną, fizyczną, mentalną, behawioralną, które łączą się ze zwierzętami. W PURINA, zdrowie, dobrostan i poświęcenie dla środowiska stanowią element tworzenia lepszego świata dla ludzi i ich zwierząt.

Przeczytaj więcej o zobowiązaniach

Zrozumieć istotność

Istotność sprowadza się do zidentyfikowania kwestii, które mają największe znaczenie dla wszystkich osób zaangażowanych w opiekę nad zwierzętami oraz dla tych, którzy posiadają interesy w naszej spółce, w szczególności na obszarach, na których prowadzimy działalność (żywienie zwierząt i produkcja karmy dla zwierząt). Aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, które są przedmiotem największej troski zaangażowanych osób rozpatrujemy w kontekście wpływu na sposób, w jaki produkujemy, w jaki zarządzamy naszymi finansami oraz na naszą reputację.

Wyniki badań prowadzonych przez PURINA podkreślają ważne wyzwania, przed jakimi stoi PURINA: zagadnienia, nad którymi już pracujemy, kwestie, które ulegają ewolucji lub są to dla nas całkowicie nowe aspekty.

Wykorzystujemy je, by pomogły nam w doborze obszarów, na których możemy w sposób aktywny przyjmować na siebie zobowiązanie, by ulepszać nasz wkład na rzecz życia zwierząt, ludzi, którzy je kochają oraz ogółu społeczeństwa.

Przeczytaj więcej o istotności