Odpowiedzialna polityka zaopatrzenia

Nasze cele

Do 2016 roku

Planujemy sfinalizować Audyty Odpowiedzialnego Pozyskiwania Zasobów dla 90% bezpośredniej bazy naszych dostaw i osiągnąć zgodność w przypadku 70%.

Do 2017 roku

Zobowiązujemy się również do zapewnienia, że znane są źródła pochodzenia 100% wykorzystywanej przez nas soi.

Do 2020 roku

100% składników w formie dzikich i hodowlanych ryb i owoców morza będzie pozyskiwanych ze zrównoważonych źródeł.

Nasz punkt widzenia: Purina, zrównoważony rozwój i pozyskiwanie surowców

Bez względu na to, czy jest to właściciel ulubieńca, właściciel sklepu, czy lekarz weterynarii, każdy chce wiedzieć, skąd pochodzą nasze składniki i jaki wpływ na środowisko mogą mieć surowce wykorzystywane przez nas do ich pozyskania. Podobnie chcą wiedzieć, jaką politykę pozyskiwania źródeł stosujemy.

W PURINA niezmiennie rozwijamy odpowiedzialną politykę zaopatrzenia. Z pełnym zaangażowaniem zapewniamy, że nasi dostawcy produkują wysokiej jakości surowce w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Już w chwili obecnej pracujemy wraz z naszymi dostawcami nad uświadomieniem ich jak ważne jest zapewnienie możliwości śledzenia pochodzenia towarów oraz współpraca dostawców z partnerami zewnętrznymi w procesie oceny całego łańcucha dostaw. Na przykład, współpracujemy z organizacjami takimi jak Proforest and Sustainable Fisheries Partnership [Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Lasów i Zrównoważonego Rybołówstwa] w celu stwierdzenia, na ile zrównoważone są nasze praktyki. Prace te sprawiają, że jesteśmy pionierami na obszarze tego, co robi Nestlé jako całość w zapewnianiu zrównoważonego pozyskiwania źródeł.

Na co dzień nie tylko współpracujemy z naszymi partnerskimi organizacjami, ale również często odbywamy spotkania z dostawcami i kupującymi i odwiedzamy placówki produkcyjne, zakłady i spółdzielnie, od których pozyskujemy nasze surowce. Dzięki temu pozyskujemy przydatną wiedzę na temat sposobu funkcjonowania naszych dostawców. Podczas gdy dotarcie do wszystkich naszych dostawców może nie być najłatwiejszym zadaniem, gdyż niektóre z naszych produktów charakteryzują się bardzo skomplikowanym łańcuchem dostaw, wdrażamy w życie nowe inicjatywy, na przykład ocena gospodarstw rolnych, aby upewnić się, że cały łańcuch dostaw, aż do samego poziomu gospodarstwa, funkcjonuje zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Osiągnięcia PURINA na polu zapewniania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej polityki zaopatrzenia są ważne. To dlatego ustanowiliśmy długoterminowe strategie pozyskiwania źródeł dla materiałów objętych naszymi produktami, aby konsumenci i udziałowcy mogli z zaufaniem podejść do sposobu pozyskiwania przez nas składników.

Budowanie na podstawach CSV Nestlé

Nestlé opracowało wskazówki Odpowiedzialnego Pozyskiwania Źródeł dla 12 kluczowych towarów (olej palmowy, soja, cukier, papier, kawa, kakao, produkty mleczne, owoce morza, masło shea, wanilia, orzechy, a także mięso, drób i jaja).

Nestlé Commitment: Implement responsible sourcing in our supply chain

Zobowiązanie Nestlé: Wdrożyć w życie odpowiedzialne pozyskiwanie źródeł w ramach naszego łańcucha dostaw

Przeczytaj wiecej o CSV Nestlé

responsible-sourcing

Nasze pozostałe zobowiązania

Tworzenie miejsc pracy w Purinie dla młodych osób w całej Europie

Rozumiemy, że przyciągnięcie i utrzymanie utalentowanych osób ma duże znaczenie dla przyszłości naszej działalności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Usuwamy sztuczne barwniki z naszych produktów

Z wielu naszych produktów wyeliminowaliśmy sztuczne barwniki. Do roku 2023, wszystkie zostaną wyeliminowane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Promowanie adopcji zwierząt poprzez współpracę i partnerstwa

Chcemy pomóc większej liczbie zwierząt w znalezieniu kochających domów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Podwyższenie poziomu, w jakim opakowania Purina są przyjazne dla środowiska

Jesteśmy zobowiązani zmniejszyć negatywny wpływ, jaki wywieramy na środowisko, i zachęcać do recyklingu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Promowanie programów odpowiedzialnego posiadania zwierząt wśród dzieci

Pragniemy pomóc w edukacji większej liczby dzieci w Europie, aby nauczyły się zasad odpowiedzialnego posiadania

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pomoc w zmniejszeniu ryzyka otyłości wśród zwierząt za pośrednictwem wspólnych programów profilaktycznych

W Purinie pragniemy zwiększyć świadomość otyłości zwierząt i współpracować z partnerami w celu stworzenia holistycznych programów profilaktycznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Promowanie zwierząt w miejscu pracy

Pragniemy wykorzystać nasze doświadczenia w dopuszczeniu zwierząt do miejsc pracy, aby pomóc innym firmom w zrobieniu tego samego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przekazywanie informacji na temat produktów i doradztwo na temat pielęgnacji zwierząt

Wierzymy w słuszność wyposażania konsumentów w narzędzia umożliwiające im podejmowanie świadomych wyborów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kontynuowanie przywództwa w przemyśle w ramach żywienia i profilaktyki zdrowia zwierząt

Jako firma zrzeszająca miłośnków zwierząt na rzecz przewodzenia w zapewnianiu zdrowia i szczęścia zwierzętom, za pośrednictwem najlepszego w branży zrozumienia potrzeb żywieniowych zwierząt.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ