morze

Wcześniejsze zobowiązania Purina w Społeczeństwie

Nasze osiągnięcia

Po raz pierwszy podjęliśmy 10 Zobowiązań Purina w Społeczeństwie w 2016. Od tamtego czasu pracujemy nieustannie nad ich realizacją. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat naszych osiągnięć i aktualnych postępów.

 • ZWIERZĘTA DOMOWE: INNOWACJE DLA LEPSZEGO ZDROWIA I DOBROBYTU ZWIERZĄT DOMOWYCH

  Nasz cel: Od 2021 do 2022 wprowadzimy 10 nowych produktów ukierunkowanych na poprawę zdrowia i dobrobytu zwierząt domowych.

  Osiągnęliśmy nasz cel, wprowadzając 12 nowych produktów, w tym karmę weterynaryjną Purina® PRO PLAN® CardioCare™ dla psów, która pomaga wspierać funkcje serca.

  Dowiedz się więcej
 • ZWIERZĘTA DOMOWE: PROMOCJA PRZEJRZYSTOŚCI W PORTFOLIO PRODUKTÓW

  Nasz cel: Zapewnianie opiekunom zwierząt łatwego dostępu do dokładnych i jasnych informacji na temat naszych karm.
  Zobowiązanie to zostało spełnione w 2020 dzięki takim inicjatywom, jak nasze strony: Każdy składnik ma znaczenie oraz Pytasz? Odpowiadamy, na których możemy przekazywać w jasny sposób informacje o składnikach stosowanych w naszych recepturach i o tym, jak produkujemy naszą karmę. Więcej szczegółów na temat tego osiągnięcia znajdziesz w raporcie Purina w Społeczeństwie.

  Przeczytaj raport
 • ZWIERZĘTA DOMOWE: USUWANIE SZTUCZNYCH BARWNIKÓW

  Nasz cel: Do 2020 roku całkowicie zrezygnujemy z używania sztucznych barwników z karm pełnoporcjowych. Do 2023 roku całkowicie zrezygnujemy z używania sztucznych barwników w przekąskach i przysmakach.
  Osiągnęliśmy nasze cele 3 lata przed wyznaczonym terminem: wszystkie sztuczne barwniki zostały usunięte z produkowanych przez nas karm pełnoporcjowych i przekąsek w 2020. Dowiedz się więcej, zapoznając się z raportem Purina w Społeczeństwie.

  Przeczytaj raport
 • ZWIERZĘTA DOMOWE: WSPOMAGANIE REDUKCJI RYZYKA PSIEJ I KOCIEJ OTYŁOŚCI POPRZEZ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

  Nasz cel: Do 2023 10 największych rynków w Europie będzie wspierać partnerstwa i programy prewencyjne, których celem jest zmniejszenie ryzyka psiej i kociej otyłości.
  Kontynuujemy naszą współpracę z lekarzami weterynarii i behawiorystami ukierunkowaną na zidentyfikowanie źródłowych przyczyn psiej i kociej otyłości oraz odkrycie nowych sposobów wspierania opiekunów w radzeniu sobie z tym problemem. Więcej informacji na temat tych inicjatyw znajdziesz w naszym raporcie Purina w Społeczeństwie.

  Przeczytaj raport
 • SPOŁECZNOŚCI: PROMOWANIE ADOPCJI ZWIERZĄT DOMOWYCH

  Nasz cel: Do 2023 10 największych rynków w Europie będzie wspierać programy i organizacje adopcyjne, aby pomóc w poprawie wskaźników adopcji zwierząt domowych.
  W sumie 28 krajów zawiązało partnerstwa na rzecz adopcji zwierząt domowych z około 50 różnymi organizacjami. Będziemy nadal wspierać programy adopcyjne w ramach naszych 6 nowych Zobowiązań Purina.

  Dowiedz się więcej
 • SPOŁECZNOŚCI: PROMOWANIE OBECNOŚCI ZWIERZĄT W MIEJSCU PRACY

  Nasz cel: Do 2020, w całej Europie nawiążemy 200 sojuszy, aby wspierać inicjatywy związane z obecnością zwierząt w miejscu pracy.
  W 2020 spełniliśmy nasze zobowiązanie, wdrażając nasz program promujący obecność zwierząt w miejscu pracy w 209 firmach, które podzielają nasz pogląd, że pracujemy lepiej, gdy jesteśmy razem z naszymi ulubieńcami! Więcej informacji temat inicjatywy Pets at Work znajdziesz w raporcie Purina w Społeczeństwie 2020.

  Przeczytaj raport
 • SPOŁECZNOŚCI PROMOWANIE POSTAWY ODPOWIEDZIALNEGO WŁAŚCIELA WŚRÓD DZIECI

  Nasz cel: Do 2023, 2 miliony dzieci weźmie udział w naszych programach promujących postawę odpowiedzialnego opiekuna psa lub kota.
  W 2020 w sumie 1 846 129 dzieci we Francji, Włoszech, Niemczech, Niderlandach, Szwajcarii, Rosji i Hiszpanii uczestniczyło w spotkaniach poświęconych postawie odpowiedzialnego opiekuna zorganizowanych w ramach naszych programów.
  Do dnia dzisiejszego ponad 2 miliony dzieci skorzystało z naszych programów poświęconych odpowiedzialnemu podejściu do posiadanych zwierząt domowych. Będziemy promować programy promujące postawę odpowiedzialnego opiekuna zarówno wśród dzieci jak i dorosłych w ramach naszych 6 nowych Zobowiązań Purina.

  Dowiedz się więcej
 • Tworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi w całej Europie

  Nasz cel: Podjęliśmy intensywne działania, aby do 2016 utworzyć 1 500 miejsc pracy i staży dla młodych ludzi poniżej 30 roku życia w Nestlé Purina w Europie.
  Z dumą osiągnęliśmy nasz cel w 2016, zatrudniając w latach 2014-2016 2 429 młodych osób. Więcej na temat tego zobowiązania można przeczytać poniżej.

  Dowiedz się więcej
 • ŚRODOWISKO: PRACA W KIERUNKU PRZYSZŁOŚCI BEZ ODPADÓW

  Nasz cel: Do 2025 100% naszych opakowań będzie się nadawać do powtórnego użycia lub recyklingu.
  W 2020 78% opakowań w portfolio produktów Purina zaprojektowanych było do recyklingu. W ramach naszych 6 nowych Zobowiązań Purina kontynuujemy wysiłki w kierunku przyszłości bez odpadów.

  Dowiedz się więcej
 • ŚRODOWISKO: WDRAŻANIE ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA SUROWCÓW

  Nasz cel: Do 2022 100% surowców morskich będziemy pozyskiwać w sposób odpowiedzialny.
  W 2021 86% naszych surowców morskich pochodziło z odpowiedzialnych źródeł. Z zaangażowaniem kontynuujemy pracę ukierunkowaną na ten cel, przez nasze zobowiązanie do wdrażania innowacji w żywieniu zwierząt i pozyskiwania składników poprzez praktyki regeneracyjne.

  Dowiedz się więcej

Raport Purina w Społeczeństwie 2020

Więcej informacji na temat naszych poprzednich 10 zobowiązań i działań, jakie podjęliśmy w celu ich realizacji znajdziesz w naszym raporcie Purina w Społeczeństwie 2020.

Wróć do 6 nowych Zobowiązań Purina

Wróć do strony głównej Zobowiązań Purina, aby poznać szczegóły incjatyw, w które się angażujemy.