Dagmar

Food Safety Manager and Veterinarian @Purina

Dagmar

Proces produkcji

Czytaj więcej >

Każdego dnia przeprowadzamy ponad 1400 testów w procesie produkcji.

W naszych zakładach produkcyjnych każdego dnia przeprowadzamy ogromną liczbę testów, aby upewnić się, że zarówno surowce jak i produkt końcowy, spełniają nasze restrykcyjne normy dotyczące wytwarzania karmy bezpiecznej i wysokiej jakości.

Bazując na zdefiniowanych przez nas standardach oceniamy produkt pod kątem fizycznych i sensorycznych parametrów. Sprawdzamy wielkość i kształt granulek, ich aromat czy gęstość. Dodatkowo sprawdzamy je pod kątem obecności fragmentów składników oraz zanieczyszczeń krzyżowych.

Używamy do tych badań specjalistycznych instrumentów badawczych, ale również naszych zmysłów: wzroku i zapachu. Nasz zespół zapewnienia jakości jest specjalnie szkolony w tym zakresie, a program szkolenia jest uaktualniany każdego roku. Pod koniec każdego dnia, gdy wyniki wszystkich przeprowadzonych poprzedniego dnia testów są przeanalizowane, towary wyprodukowane poprzedniego dnia są uwalniane i wysyłane do naszych dystrybutorów.

Testy gotowego produktu są tylko częścią ponad 1400 kontroli, przeprowadzanych każdego dnia na wszystkich etapach produkcji. Przeprowadzamy około 300 testów surowców i opakowań, które są przyjmowane do naszych zakładów produkcyjnych każdego dnia. Pozostałe ponad 1100 testów dotyczy procesu produkcji oraz gotowego produktu