Elisabetta

Menedżer ds. Zaopatrzenia w Purina

Elisabetta

Składniki

Czytaj więcej >

W Purina skupiamy się na oferowaniu produktów spożywczych dla zwierząt domowych wyprodukowanych z odpowiedzialnie pozyskiwanych składników, ponieważ jest to dla nas tak samo ważne, jak dla Ciebie. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszych procesów, aby zapewnić, że składniki, które trafiają do karmy dla zwierząt domowych (np. soja, łosoś lub mięso), są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny. Nalegamy, by nasi dostawcy stosowali normy odpowiedzialnego zaopatrzenia, ustanowione przez naszą spółkę macierzystą Nestlé. To pomaga nam ustalić, skąd pochodzą nasze składniki oraz jak są one przetwarzane. To także pozwala nam poruszyć kwestie środowiskowe i społeczne, takie jak wylesianie, prawa człowieka i dobrobyt zwierząt.

Standard odpowiedzialnego pozyskiwania surowców Nestlé określa sposób, w jaki wszystkie firmy Nestlé, w tym Purina, zaopatrują się w swoje składniki: szanując i dbając o jednostki, rodziny, społeczności i planetę. Spełnia oczekiwania konsumentów co do miejsca, z którego pochodzą nasze produkty i sposobu ich wytwarzania. Opisuje zasady, które stosujemy w celu zapewnienia zrównoważonych długoterminowych dostaw i zminimalizowania naszego wpływu na zasoby planety.

Zgodnie ze standardem Nestlé chcemy poprawić zdrowie i samopoczucie nie tylko zwierząt i ich miłośników, ale także różnych społeczności, w których jesteśmy aktywni. W związku z tym nasze wysiłki mają na celu stosowanie dobrych standardów pracy w zakresie rekrutacji, nagradzania i dbania o pracowników, prowadzenia działalności w sposób etyczny, poszanowania dobrostanu zwierząt od gospodarstw do zakładów i ochrony zasobów naturalnych. Ten ostatni punkt obejmuje takie praktyki, jak zapewnienie, że dostawy nie mają miejsca z obszarów, które zostały przekształcone z lasów naturalnych, ograniczenie wpływu na wodę, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Standard odpowiedzialnego pozyskiwania surowców Nestlé określa standardy dla całego naszego łańcucha dostaw, od dostawców pierwszego poziomu, przez pośredników i aż po pochodzenie kupowanych towarów i usług. Nasz specjalny zespół, który obejmuje specjalistów, takich jak osobę zajmującą się zaopatrzeniem i kierownika ds. jakości dostaw, odbywa regularne spotkania z naszymi dostawcami i odwiedza ich zakłady produkcyjne. To daje nam dobrą wiedzę na temat ich działania i pomaga nam zoptymalizować nasze procesy zaopatrzenia i produkcji. Angażujemy się również z partnerami zewnętrznymi, na przykład z organizacjami takimi jak Proforest i Sustainable Fisheries Partnership, aby ocenić nasze praktyki w zakresie łańcucha dostaw. Ponadto regularnie przeprowadzamy audyty SMETA z osobami trzecimi u naszych dostawców poziomu 1 (bezpośrednich).

Jeśli chodzi o odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, mamy jasno postawione cele. Jednym z naszych zobowiązań w tej dziedzinie jest to, że do 2022 r. 100% składników owoców morza, których używamy do produkcji karmy dla zwierząt domowych, będzie pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny. Kolejnym składnikiem, na którym się skupiamy, jest soja: z dumą informujemy, że od 2020 r. 99% wszystkich zakupów soi zostało pozyskanych w sposób odpowiedzialny i identyfikowalny. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu w odpowiedzialne zaopatrzenie i poczynionym postępie, kliknij tutaj.