Środowisko

WDROŻENIE ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA SUROWCÓW

Nasze cele

Do 2022 roku: 100% morskich surowców pozyskiwane będzie w sposób odpowiedzialny

53

NASZE DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA

W 2020 roku: 76% naszych morskich surowców pochodziło z odpowiedzialnych źródeł, a 99% naszej soi było pozyskiwane w sposób odpowiedzialny i identyfikowalny. Z pasją dążymy do celu, jakim jest, aby 100% naszych owoców morza pochodziło z odpowiedzialnych źródeł, dlatego przedłużamy nasze zobowiązanie do 2022 roku. Ze względu na sytuację COVID w 2020 roku, blokady krajów i fakt, że statki często pozostawały w porcie z powodu braku rybaków, doprowadziły do ​​zmniejszenia dostępności ryb i odpowiedzialnie pozyskiwanych gatunków ryb. Nasz odsetek odpowiedzialnie pozyskiwanych surowców morskich, zgodnie z definicją Nestlé, jest oceniany przez Sustainable Fisheries Partnership.

W 2019 roku: 53% naszych surowców morskich pochodziło z odpowiedzialnych źródeł * zgodnie z wytycznymi Nestlé w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.

Nasz punkt widzenia: Purina i odpowiedzialne Pozyskiwanie Surowców

Niezależnie od tego czy chodzi o właściciela zwierząt domowych, supermarket czy lekarza weterynarii - każdy chce wiedzieć skąd pochodzą nasze surowce i jaki wpływ na środowisko ma sposób ich pozyskiwania. Chcą również wiedzieć, w jaki sposób śledzimy pozyskiwanie i identyfikowalność surowców.

W Purina nieustannie podnosimy kryteria odpowiedzialnego pozyskiwania surowców z których przygotowujemy nasze karmy oraz przekąski dla zwierząt. Zobowiązaliśmy się do dbania o to, aby nasi dostawcy dostarczali wysokiej jakości surowce produkowane i pozyskiwane w zrównoważony i odpowiedzialny sposób. Pracujemy z nimi na rzecz pełnej identyfikacji pochodzenia produktów w naszym łańcuchu dostaw, poprzez angażowanie w ten proces zewnętrznych partnerów. Dla przykładu współpracujemy między innymi z organizacjami Profesek oraz Sustainable Fisheries Partnership, aby pomogły nam ocenić czy nasze praktyki w tym zakresie są prowadzone w sposób odpowiedzialny. Wysiłek, który realizujemy stawia nas na czele wszystkich działań, które całe Nestlé podejmuje, aby zapewnić zrównoważony i odpowiedzialny proces pozyskiwania surowców.

Dowiedz się więcej o standardach Nestlé w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, opakowań i usług.

Nie tylko na co dzień współpracujemy z wyżej wymienionymi organizacjami, ale również spotykamy się z dostawcami i odwiedzamy ich zakłady produkcyjne. Dzięki temu mamy pewność dobrej znajomości operacji prowadzonych przez naszych partnerów biznesowych. Ze względu na złożoność łańcucha dostaw niektórych naszych produktów, trudno jest nam dotrzeć do każdego z naszych partnerów, dlatego wprowadziliśmy rozmaite inicjatywy. Jedną z nich są regularne oceny gospodarstw, które pozwalają nam zdobyć pewność, że nasz łańcuch dostaw już na poziomie pojedynczego gospodarstwa, wspiera nasz program odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.

Inicjatywa pozyskiwania surowców w sposób odpowiedzialny jest dla marki Purina bardzo ważna. Zbudowaliśmy długofalową strategię dla składników, z których produkujemy nasze produkty dla zwierząt, aby nasi konsumenci i inni interesariusze mieli zaufanie do sposobu, w jaki pozyskujemy surowce.

Dowiedz się więcej o standardach Nestlé w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, opakowań i usług.

OD 2017 PRZEPROWADZILIŚMY KONTROLĘ PRZESZŁO 300 GOSPODARSTW, Z KTÓRYCH POZYSKUJEMY SUROWCE.

Naszym fundamentem jest Tworzenie Wspólnej Wartości w Nestlé.

Tak jak my zobowiązaliśmy się do poprawy jakości życia zwierząt domowych, oraz ludzi którzy je kochają, nasza firma-matka, Nestlé, również angażuje się w budowanie zdrowszej przyszłości dla ludzi oraz ich rodzin, naszych społeczności oraz całej planety.

Dowiedz się więcej o Nestlé w Społeczeństwie


CASE STUDY: Wspieranie Inicjatywy na rzecz Zrównoważonego Tuńczyka Wschodniego Atlantyku (EASTI)

W firmie Purina - wraz z naszą firmą macierzystą wspieramy projekt poprawy rybołówstwa (FIP) Inicjatywy na rzecz Zrównoważonego Tuńczyka Wschodniego Atlantyku (EASTI), który ma na celu poprawę zrównoważenia rybołówstwa, a następnie przeprowadzenie pełnej oceny zgodnie ze standardem MSC.

Dowiedz się więcej
pozyskiwanie surowców

W zakresie EASTI FIP znajdują się następujące gatunki tuńczyka: opastuna, bonito i tuńczyk żółtopłetwy poławiane przez 33 sejnery prowadzące połowy na Oceanie Atlantyckim na wodach międzynarodowych i wyłącznych strefach ekonomicznych (WSE) kilku zachodnioafrykańskich państw przybrzeżnych.

CASE STUDY: Regeneracyjne rolnictwo dla zdrowej gleby

Francja

Zdrowsze gleby są bardziej produktywne. Są domem dla szerokiego zakresu bioróżnorodności i mogą magazynować więcej węgla organicznego i wody. Metody rolnictwa regeneracyjnego przywracają zdrowie gleby i są kluczowym elementem programu zrównoważonego rozwoju firmy Purina. Współpracujemy z rolnikami, dostawcami i społecznościami przekształcenie tradycyjnych praktyk rolniczych w regeneracyjne metody rolnictwa, które chronią i odtwarzają zasoby naturalne, takie jak gleba, woda i różnorodność biologiczna.

We Francji Purina jest partnerem inicjatywy Living Soils, która zapewnia szkolenia i wsparcie techniczne rolnikom, którzy chcą stosować regeneracyjne praktyki rolnicze i mierzyć ich wpływ na glebę. Projekt ma również na celu opracowanie nowych narzędzi finansowych w celu przyspieszenia przejścia rolników na te nowe metody.

Francja case study