Środowisko

WDROŻENIE ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA SUROWCÓW

Nasze cele

Do 2016 r.: zakończyć audyt odpowiedzialnego pozyskiwania surowców dla 50% bezpośrednich dostawców.

Do 2017 r.: 100% wykorzystywanej przez nas soi będzie identyfikowalne.

Do 2020 r.: 100% ryb i owoców morza będzie odpowiedzialnie pozyskiwane ze zrównoważonych połowów.

81

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

2016 r.: 100% realizacji celu: audyty odpowiedzialnego pozyskiwania surowców zrealizowane u 50% bezpośrednich dostawców.

2017 r.: 87% dostaw soi jest identyfikowalna.

2018 r.: 100% dostaw soi jest identyfikowalna.


Do 2018 r.: 65% naszych dostawców surowców przeszło audyt odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.

Do 2018 r.: Mimo osiągnięcia dopiero 43% realizacji celu, zakwestionowaliśmy dotychczasowe kryteria dotyczące dostaw ryb i owoców morza, zwiększając ich restrykcyjność poprzez koncentrację na masie dostarczanych ryb.

Nasz punkt widzenia: Purina i odpowiedzialne Pozyskiwanie Surowców

Niezależnie od tego czy chodzi o właściciela zwierząt domowych, supermarket czy lekarza weterynarii - każdy chce wiedzieć skąd pochodzą nasze surowce i jaki wpływ na środowisko ma sposób ich pozyskiwania. Chcą również wiedzieć, w jaki sposób śledzimy pozyskiwanie i identyfikowalność surowców.

W Purina nieustannie podnosimy kryteria odpowiedzialnego pozyskiwania surowców z których przygotowujemy nasze karmy oraz przekąski dla zwierząt. Zobowiązaliśmy się do dbania o to, aby nasi dostawcy dostarczali wysokiej jakości surowce produkowane i pozyskiwane w zrównoważony i odpowiedzialny sposób. Pracujemy z nimi na rzecz pełnej identyfikacji pochodzenia produktów w naszym łańcuchu dostaw, poprzez angażowanie w ten proces zewnętrznych partnerów. Dla przykładu współpracujemy między innymi z organizacjami Profesek oraz Sustainable Fisheries Partnership, aby pomogły nam ocenić czy nasze praktyki w tym zakresie są prowadzone w sposób odpowiedzialny. Wysiłek, który realizujemy stawia nas na czele wszystkich działań, które całe Nestlé podejmuje, aby zapewnić zrównoważony i odpowiedzialny proces pozyskiwania surowców.

Nie tylko na co dzień współpracujemy z wyżej wymienionymi organizacjami, ale również spotykamy się z dostawcami i odwiedzamy ich zakłady produkcyjne. Dzięki temu mamy pewność dobrej znajomości operacji prowadzonych przez naszych partnerów biznesowych. Ze względu na złożoność łańcucha dostaw niektórych naszych produktów, trudno jest nam dotrzeć do każdego z naszych partnerów, dlatego wprowadziliśmy rozmaite inicjatywy. Jedną z nich są regularne oceny gospodarstw, które pozwalają nam zdobyć pewność, że nasz łańcuch dostaw już na poziomie pojedynczego gospodarstwa, wspiera nasz program odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.

Inicjatywa pozyskiwania surowców w sposób odpowiedzialny jest dla marki Purina bardzo ważna. Zbudowaliśmy długofalową strategię dla składników, z których produkujemy nasze produkty dla zwierząt, aby nasi konsumenci i inni interesariusze mieli zaufanie do sposobu, w jaki pozyskujemy surowce.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy przeprowadziliśmy ocenę ponad 300 gospodarstw, z których pozyskujemy surowce.

Naszym fundamentem jest Tworzenie Wspólnej Wartości w Nestlé.

Tak jak my zobowiązaliśmy się do poprawy jakości życia zwierząt domowych, oraz ludzi którzy je kochają, nasza firma-matka, Nestlé, również angażuje się w budowanie zdrowszej przyszłości dla ludzi oraz ich rodzin, naszych społeczności oraz całej planety.

Dowiedz się więcej o Nestlé w Społeczeństwie

INNE ZOBOWIĄZANIA