Społeczności

PROMOWANIE ADOPCJI ZWIERZĄT DOMOWYCH

Nasze cele

Do 2023 roku 10 najważniejszych rynków w Europie będzie wspierać programy i organizacje adopcyjne w celu poprawy ilości adopcji zwierząt domowych.

70

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

70% realizacji celu.

15 krajów, w tym Francja, Włochy, Polska, Hiszpania, Wielka Brytania i Rosja nawiązało partnerstwa na rzecz adopcji zwierząt domowych z 43 działającymi w ich krajach organizacjami. Wszystkie te organizacje są zaangażowane w pomoc jak największej liczbie czworonogów w znalezieniu nowych domów. Współpracując możemy zapewnić jeszcze większej ilości zwierząt bezpieczeństwo i godne życie.

Pośród naszych 10 największych rynków już 7 nawiązało takie sojusze.

Nasz punkt widzenia - Purina, partnerstwa i współpraca

W Purina kochamy zwierzęta i pełni pasji wierzymy w korzyści, które płyną z faktu ich posiadania zarówno dla jednostki jak i całego społeczeństwa. Wielu miłośników zwierząt, nie jest w stanie funkcjonować bez nich u boku ani chwili. Ich zwierzęta są kochane i mają właściwą opiekę. Niestety każdego roku z powodów ekonomicznych i socjalnych, tysiące psów, kotów i innych zwierząt jest porzucane. Liczba ta stale rośnie.

Dostrzegamy swoją wyjątkową rolę i mimo, że już jesteśmy zaangażowani w dużą ilość programów promujących adopcję zwierząt domowych, chcemy dalej wykorzystywać nasze doświadczenie i rozwijać partnerstwa w kolejnych krajach, umożliwiając jeszcze większej ilości zwierząt znalezienie kochającego opiekuna i domu.

Wspieramy programy adopcyjne w celu podniesienia wskaźników adopcji zwierząt domowych w całej Europie. Dostarczamy do centrów adopcyjnych pożywienie, wspieramy wiele wydarzeń i kampanii edukacyjnych, na rzecz zwiększania świadomości na temat korzyści płynących z adopcji oraz odpowiedzialności ciążącej na osobach podejmujących się adopcji zwierzęcia.

Wiemy, że więź między człowiekiem, a zwierzęciem przynosi wiele korzyści, dlatego poszukujemy rozwiązań, które pomogą nam wzbogacić życie zwierząt i ludzi którzy je kochają.

ISTNIEJĄCE PROGRAMY

W Purina partnerstwa są ważnym elementem naszego zobowiązania aby pomagać zwierzętom. Możemy zaobserwować jak duże znaczenie mają nasze obecne partnerstwa z organizacjami pozarzadowymi i fundacjami w regionie.

Niektóre z nich to:

Cats Protection w Wielkiej Brytanii;

ENPA we Włoszech;

Fundacje ‘Giving Hope’ oraz RunForDogs w Rosji;

Program Adopciaki.pl prowadzony przez Fundacja Viva!Akcja dla Zwierząt w Polsce;

Guau, Las Nieves i Amigos Del Perro w Hiszpanii;

Dublin SPCA w Irlandii.

Naszym fundamentem jest Tworzenie Wspólnej Wartości w Nestlé.

Tak jak my zobowiązaliśmy się do poprawy jakości życia zwierząt domowych, oraz ludzi którzy je kochają, nasza firma-matka, Nestlé, również angażuje się w budowanie zdrowszej przyszłości dla ludzi oraz ich rodzin, naszych społeczności oraz całej planety.

Dowiedz się więcej o Nestlé w Społeczeństwie

INNE ZOBOWIĄZANIA