morze

ZOBOWIĄZANIA DLA LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT ZOBOWIĄZAŃ PURINA W SPOŁECZEŃSTWIE

Przeczytaj raport

NASZE ZOBOWIĄZANIA

Żywienie jest w sercu, tego co robimy, ale to nie wszystko, co robimy. Jesteśmy oddani działaniom, które mają znaczenie także poza miską. Czujemy się zobowiązani wobec zwierząt, wobec ludzi, którzy je kochają
i wobec planety, na której żyjemy. Z tego powodu 5 lat temu podjęliśmy 10 zobowiązań, które zostaną wypełnione do 2023 r., i które już dziś zmieniają naszą codzienność. Oprócz naszych zobowiązań podejmujemy również dalsze kroki w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i już teraz wykorzystujemy 100% odnawialnej energii elektrycznej we wszystkich naszych europejskich fabrykach.

Planowana realizacja celu na 2023 rok:
100%

GDZIE DOKONUJEMY ZMIAN?
Zapoznaj się z naszymi zobowiązaniami i zobacz, jak przyczyniają się do poprawy życia zwierząt domowych, społeczności i środowiska.

Purina w Społeczeństwie

Jako firma zajmująca się opieką nad zwierzętami domowymi zajmujemy wyjątkową pozycję w procesie mającym na celu stworzenie lepszej przyszłości dla zwierząt, ich właścicieli i szeroko pojętego społeczeństwa. W związku z tym, w celu zidentyfikowania obszarów, w których moglibyśmy przyczynić się do poprawy życia zwierząt domowych, a także działań, które możemy podjąć, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko i społeczeństwo, skonsultowaliśmy się z właścicielami zwierząt, lekarzami weterynarii, liderami opinii w branży, ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju i wszystkimi innymi osobami odpowiedzialnymi pośrednio lub bezpośrednio za dobrostan zwierząt domowych. Studium, które przeprowadziliśmy pozwoliło nam wyłonić 10 zobowiązań Purina w Społeczeństwie. Wierzymy, że pozwolą nam one kształtować sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność, oraz jak postępujemy indywidualnie, teraz i w przyszłości.

**PURINA IN SOCIETY - Dowiedz się więcej na temat Zobowiązań Purina w Społeczeństwie