Olivier

Senior Packaging Specialist @Purina

Olivier

Zrównoważony rozwój

Czytaj więcej >

W Purina uważamy, że żadne opakowanie nie powinno kończyć jako śmieci i zobowiązaliśmy się, że do 2025 r. 100% naszych opakowań będzie nadawać się do ponownego użycia lub recyklingu. Podjęliśmy istotne działania, aby to osiągnąć.

Opakowania z tworzyw sztucznych odgrywają ważną rolę w bezpiecznym dostarczaniu karmy dla zwierząt domowych i ograniczaniu strat żywności i odpadów. Oferuje unikalne połączenie zachowania świeżości żywności, lekkości i jest poręczne dla konsumentów. Dlatego, podczas gdy pracujemy nad redukcją tworzyw sztucznych używanych w naszych opakowaniach, musimy dokładnie rozważyć alternatywy przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Uważamy, że przy odpowiednim podejściu możliwe jest ich odbieranie i recykling bez szkodliwego wpływania na środowisko.

Do tej pory poczyniliśmy znaczne postępy w zapewnieniu zużycia tylko minimalnej ilości potrzebnych opakowań, aby bezpiecznie zapakować nasze produkty. W 2016 r., w ramach naszych zobowiązań wobec społęczeństwa (Purina in Society), ustaliliśmy cel, aby obniżyć zużycie 3000 ton materiałów opakowaniowych do 2019 r. w porównaniu ze zużyciem w 2015 r. W 2018 r. zredukowaliśmy zużycie 787 ton materiałów opakowaniowych. W sumie od 2015 r. zmniejszyliśmy zużycie o 3542 ton opakowań. Przekroczyliśmy nasz założony cel o 18%. Z czego 52% materiałów opakowaniowych stanowił plastik (od 2017 roku).

Dobrym przykładem naszych inicjatyw pomagających obniżenie zużycia plastiku, jest zmniejszenie masy niektórych naszych opakowań poprzez scieńczenie warstwy PE (polietylenu). Ta zmiana opakowania została już wdrożona w naszych europejskich fabrykach i wywarła pozytywny wpływ na naszą ogólną redukcję ilości opakowań, co pozwoliło nam zredukować łącznie 528,3 tony opakowań.
Na tym nie kończą się nasze wysiłki na rzecz ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych w naszych opakowaniach. Pracujemy nad wyeliminowaniem lub zmianą złożonych kombinacji materiałów opakowaniowych, tak aby wszystkie nasze opakowania, w tym tworzywa sztuczne, nadawały się do recyklingu. Pracujemy również nad włączeniem, w miarę możliwości, tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do naszych opakowań i inwestujemy w badania w celu znalezienia trwałych materiałów chroniących karmę dla zwierząt domowych w taki sam sposób jak tworzywa sztuczne.

Współpracujemy również z różnymi zainteresowanymi stronami w celu opracowania nowych metod zwiększenia możliwości recyklingu, ponieważ wiemy, że samo zaangażowanie w opakowania w 100% nadające się do recyklingu lub wielokrotnego użytku nie wystarczy, aby rozwiązać problem tworzyw sztucznych.
Odkryj zaangażowanie Puriny w poprawę ekologiczności naszych opakowań: tutaj.

infografika