Administratorem danych osobowych Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Przygoda z AdVENTuROS” i akcji promocyjnej pod nazwą „Przygoda z AdVENTuROS”, a w przypadku gdy Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych gdzie usługa świadczona będzie drogą elektroniczną, również w tych celach. Administrator powierzył przetwarzanie danych organizatorowi Konkursu i akcji promocyjnej, firmie High Frequency Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-221) przy ul. Jesionowej 20. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Konkursie, a w przypadku akcji promocyjnej pod nazwą „Przygoda z AdVENTuROS” jest niezbędne do przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej i wydania próbek.

Formularz kontaktowy

Masz wątpliwości? Chcesz o coś zapytać? Wyślij nam wiadomość.