Purina w społeczeństwie - Bliższe spojrzenie

Jesteśmy przekonani, że zwierzęta i ludzie mają się lepiej, gdy są razem. Zwierzęta wzbogacają nasze życie, są dla nas towarzyszami, dają nam czułość i przynoszą dużo radości. Wiemy, że niezwykła więź między zwierzętami a ludźmi, którzy ich kochają, niesie ze sobą nadzwyczajne korzyści w wielu aspektach ludzkiego życia. Chcemy, by więcej ludzi doświadczało korzyści, jakie zwierzęta dają ludziom i społeczeństwu.

ITo ze względu na nasze przekonanie o sile więzi pomiędzy ludźmi a zwierzętami chcemy wspierać proces tworzenia lepszej przyszłości. Podstawę dla decyzji podejmowanych przez nas jako spółkę stanowią badania na temat sposobów, na jakie możemy polepszać życie zwierząt oraz ludzi, którzy je kochają i całej planety.

Będąc wiodącą spółką w sektorze karm dla zwierząt czujemy się odpowiedzialni za przyjęcie na siebie roli lidera w procesie polepszania życia zwierząt, a także dawania im czegoś w zamian. Z tego powodu przyjęliśmy na siebie dziesięć zobowiązań, które pomogą w polepszeniu zdrowia i dobrostanu zwierząt, ludzi i naszej planety. Zobowiązania te, łącznie znane jako PURINA W SPOŁECZEŃSTWIE, opierają się na naszych silnych stronach jako ekspertów w dziedzinie pielęgnacji i żywienia zwierząt oraz stanowią element ambicji Nestlé w zakresie żywienia, zdrowia i dobrostanu. W PURINA, zrównoważony rozwój, badania i zobowiązania na rzecz zdrowia zwierząt stanowią wiodące ambicje stojące u podstaw i będące inspiracją dla naszych działań jako spółki z sektora karm dla zwierząt.

Przeczytaj więcej o istotności

Przeczytaj wiecej o zobowiązaniach

Zobowiązania te, łącznie znane jako PURINA W SPOŁECZEŃSTWIE, opierają się na naszych silnych stronach jako ekspertów w dziedzinie pielęgnacji i żywienia zwierząt oraz stanowią element ambicji Nestlé w zakresie żywienia, zdrowia i dobrostanu.