Pets @ Work

pets-at-work-logo-new

Oferowanie pracownikom możliwości przychodzenia do biura z psem to coraz popularniejszy trend. Zorganizowany proceduralnie w Nestlé Purina od prawie dwóch dekad, teraz już nie tylko poza granicami Polski. Zachęcamy inne firmy do przyprowadzania zwierząt do biura dając dobry przykład. Oficjalne do biur Nestlé Purina w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 można przychodzić ze swoim psem od drugiego kwartału 2016 roku. Mamy nadzieję, że trend ten będzie coraz popularniejszy w naszym kraju.

Badania naukowe potwierdzają, że pies nie odczuwa z tego powodu zwiększonego stresu, ale także pozytywnie wpływa na zdrowie właściciela i jego współpracowników. Oczywiście pies przychodzący z właścicielem do biura powinien być dobrze socjalizowany i wcześniej oswojony ze środowiskiem biurowym (np. śliskie posadzki, schody, maszyny biurowe), a miejsce i środowisko pracy powinno być odpowiednio przystosowane na przyjęcie zwierzęcia. Dodatkowo przywileje jednej grupy pracowników nie powinny ograniczać swobody innych, dlatego należy dokładnie w każdej firmie najpierw zbadać obawy pracowników, zanim się wdroży program.

Aby koegzystencja zwierząt i ludzi w miejscu pracy była przyjemna i bezpieczna dla obu stron, psy, których właściciele zgłosili chęć przyprowadzania czworonogów do biura, muszą dostosować się do procedury zbierającej szereg zasad dotyczących obecności psów w biurze oraz przejść weryfikację zachowania przeprowadzoną przez zoopsychologa. Każdy pies został poddany obserwacji, jak zachowuje się w biurze, jak reaguje na ludzi i inne psy. Po zatwierdzeniu przez behawiorystę zwierzęta otrzymały specjalny "paszport" uprawniający je do wchodzenia na teren biura.

Aby koegzystencja zwierząt i ludzi w miejscu pracy była przyjemna i bezpieczna dla obu stron, psy, których właściciele zgłosili chęć przyprowadzania czworonogów do biura, muszą dostosować się do procedury zbierającej szereg zasad dotyczących obecności psów w biurze oraz przejść weryfikację zachowania przeprowadzoną przez zoopsychologa. Każdy pies został poddany obserwacji, jak zachowuje się w biurze, jak reaguje na ludzi i inne psy. Po zatwierdzeniu przez behawiorystę zwierzęta otrzymały specjalny "paszport" uprawniający je do wchodzenia na teren biura.

– Wszystkie psy, które podeszły do testu sprawności w biurze, przeszły go pozytywnie. Zwierzęta pracowników Nestlé Purina są pod stałą opieką lekarza weterynarii. Nie było konieczności wykonywania dodatkowych badań. W paszport włożona jest książeczka zdrowia psa potwierdzająca aktualne szczepienia i odrobaczenie psa – mówi Krzysztof Bluj, lekarz weterynarii pracujący w Nestlé Purina.

Dodatkowo, aby umożliwić psom swobodne wejście do biura i nie ograniczać swobody pracowników, psy średnie i duże będą wprowadzane wejściem ewakuacyjnym z użyciem specjalnej karty wydanej dla przychodzących z psami. Dzięki temu pracownicy, którzy nie chcą spotkać na swojej drodze psa, nie mają ograniczonej swobody poruszania się po biurze.

pets-at-works-image4
pets-at-works-image3

– Badania naukowe potwierdzają, że pies przychodzący z właścicielem do pracy, jeśli miejsce i środowisko pracy jest do tego odpowiednio przystosowane, nie tylko nie odczuwa z tego powodu zwiększonego stresu, ale także dobrze wpływa na otoczenie. Obserwuje się wymierne korzyści dla zdrowia właściciela psa i jego współpracowników, co przekłada się m.in. na obniżenie ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia – mówi dr nauk weterynaryjnych Sybilla Berwid-Wójtowicz – koordynator programu.

W Europie zmniejsza się liczba zwierząt domowych. Jako przyczyny tego stanu rzeczy wymienia się zwiększoną urbanizację, dłuższe godziny pracy i ignorowanie pozytywnej roli zwierząt w codziennym życiu. Ludziom coraz trudniej pogodzić opiekę nad zwierzętami z wymaganiami współczesnego życia. Z drugiej strony najmłodsze pokolenie (tzw. pokolenie Millenialsów) coraz później decyduje się na zakładanie rodziny, a ci którzy mają zwierzęta w dużej mierze traktują je jako substytut partnera czy dziecka. W uznaniu tej kwestii, eksperci i liderzy przemysłu zoologicznego spotkali się w lutym 2016 w Brukseli z inicjatywy Nestlé Purina, by podczas pierwszego Europejskiego Forum “Lepiej nam ze zwierzętami" #wearebetterwithpets, aby dyskutować o tym, co można zrobić na rzecz promowania zrozumienia istotnej roli zwierząt w społeczeństwie. PURINA ogłosiła program 10 inicjatyw firmy “Zobowiązania Puriny w społeczeństwie” (ang. Purina in Society Commitments), które mają przyczynić się do tworzenia świata, w którym ludzie i zwierzęta mogą lepiej ze sobą żyć. Jedną z tych inicjatyw jest promowanie obecności zwierząt w miejscach pracy.

pets-at-works-image1
pets-at-works-image3
pets-at-works-image7
pets-at-works-image8