W Purina wiemy, że więź między zwierzęciem a człowiekiem jest mocna i że może być pozytywną siłą do zmian w społeczeństwie.

Nagroda Purina BetterwithPets - wprowadzona po raz pierwszy w 2018 r. - jest teraz częścią nowego, odważnego zobowiązania podjętego w zeszłym roku z misją ukończenia do roku 2030.

Poszukujemy organizacji, z którymi moglibyśmy współpracować, aby osiągnąć ten ambitny cel.
Dlatego zapraszamy wszystkie organizacje, które już działają na rzecz wspierania osób w trudnej sytuacji i które zrealizowały projekty w tej dziedzinie, do ubiegania się o nagrodę i dołączenia do naszej społeczności BetterwithPets. Purina chciałaby również wspierać organizacje, które chcą dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób więź między zwierzęciem a człowiekiem może pomóc w realizacji celów ich organizacji.

Najbardziej wpływowe organizacje zdobędą dwuletnią dotację w wysokości do 100 000 € (ok. 470 000 zł) wypłacaną co roku. Organizacje te zostaną także zaproszone do współpracy i dzielenia się najlepszymi praktykami za pośrednictwem seminariów internetowych i konferencji w celu budowania wiedzy, skalowania wpływu i pokazywania, że dzięki sile więzi między zwierzęciem a człowiekiem można poprawić zdrowie i dobre samopoczucie ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji.

BWPP Winners - 2018

Pani podnosi psa na ławce w parku

W 2018 roku Fundacja OOPOEH zdobyła nagrodę BetterwithPets i otrzymała 40 000 CHF (ok. 189 600 zł) na wsparcie i rozwój swojej inicjatywy. Fundacja OOPOEH z siedzibą w Holandii ma nadzieję zmniejszyć samotność i zwiększyć aktywność fizyczną osób starszych, dopasowując ich jako opiekuna psa w rodzinie z ich sąsiedztwa.

cudzysłów

„Jesteśmy zaszczyceni i podekscytowani otrzymaniem nagrody. Zdobyte środki pozwolą zwiększyć zasięg i społeczny wpływ naszej inicjatywy. Odbyliśmy fantastyczne warsztaty z Purina, a teraz chcemy kontynuować nasz projekt skierowany do wrażliwych seniorów, korzystając z porad i inspiracji zaczerpniętych z forum BetterwithPets”.

Sofie Brouwer, założycielka Fundacji OOPOEH.

Pozostali czterej finaliści 2018 roku, Canine Hope, Dutch Cell Dogs, Medical Detection Dogs i K9 Hundekunde: Happy Kids with Happy School Dogs, również otrzymali po 15 000 CHF, ponieważ sędziowie uznali wszystkie inicjatywy za fantastyczne.

BWPP Winners - 2020

W 2020 roku mieliśmy dwie kategorie nagród: "Uznani twórcy zmian" oraz "Młodzi twórcy zmian"

Uznani twórcy zmian: zwycięzca

Rozmowa na ulicy w towarzystwie psa

Zwycięzcą w kategorii „Uznani twórcy zmian” został program akredytowanych hosteli StreetVet , który otrzymał 50 000 CHF (ok. 237 500 zł) na wsparcie i przyspieszenie rozwoju swoich inicjatywy oraz uruchomienie pierwszego w historii programu akredytacji hosteli „przyjaznych zwierzętom”. Program umożliwia opiekunom zwierząt domowych doświadczającym bezdomności na zakwaterowanie ze swoimi zwierzętami. StreetVet koncentruje się na zapewnieniu bezpłatnej, dostępnej opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym, których opiekunowie doświadczają bezdomności na ulicach lub w schroniskach, i przedstawił nowy, kreatywny sposób, w jaki możemy wykorzystać pozytywną i wpływową siłę więzi między zwierzęciem a człowiekiem w społeczeństwie. StreetVet akredytował pierwszy hostel w listopadzie 2020 roku i otrzymał bardzo pozytywne opinie od personelu hostelu i mieszkańców. Ambicją StreetVet jest rozszerzenie programu na cały kraj.

cudzysłów

„Wszystko, co dotyczy StreetVet, było dla mnie szaloną podróżą, od pomysłu – po prostu wpięcia plecaka i wyjścia - do tego, czym teraz zajmuję się na co dzień. Wszystko sprowadza się do naszych wolontariuszy, którzy są niesamowici oraz siły więzi między człowiekiem a zwierzęciem. Najlepszą częścią tego procesu i StreetVet byli ludzie, których spotkaliśmy po drodze, czy to opiekunowie ze swoimi psami, czy też ludzie, którzy chcieli coś zmienić”.

Jade Statt. Współzałożyciel StreetVet

Uznani twórcy zmian: drugie miejsce

Pracownicy pomocy społecznej z bezdomnymi i psami

Gamelles Pleines zajął drugie miejsce i otrzymał 20 000 CHF (ok. 95 000 zł), by rozwijać swoją inicjatywę. Gamelles Pleines działa w całej Francji, pomagając bezdomnym opiekunom zwierząt domowych w karmieniu, opiece i utrzymaniu zwierząt. Jednocześnie Gamelles Pleines wykorzystuje korzyści płynące z posiadania zwierząt dla udanej reintegracji społecznej.

cudzysłów

„To coś więcej niż zdobycie nagrody, to dzielenie się pomysłem i projektem. Dla mnie najważniejsze było uczynienie widzialnym tego, co niewidzialne, aby ludzie mogli inaczej spojrzeć na bezdomnych i ich zwierzaki. Czuję się bardzo szczęśliwy, ponieważ cel ten został osiągnięty, ponieważ zarówno Gamelles Pleines, jak i StreetVet, działają w tej samej sprawie w dwóch różnych krajach. To wielka wygrana bezdomnych”.

Yohann Severe, założyciel Gamelles Pleines.

Young Changemakers: Winner

Logo Homely Home

Pomysł Homely Home został zwycięzcą w kategorii „Młodych twórców zmian” w przedziale wiekowym od 18 do 25 lat i otrzymał 10 000 CHF (ok. 47 500 zł) na rozwinięcie swojej wizji w projekt pilotażowy.

Homely Home opracowuje na nowo programy rehabilitacji dla ludzi i zwierząt domowych, dzięki którym tworzą się więzi na całe życie i poprawiają samopoczucie.

cudzysłów

„Nagroda pieniężna pomogłaby nam stworzyć pierwszy w historii „przytulny dom” i dać przykład, jak można doskonalić rehabilitację dzięki zaangażowaniu w nią zwierzęta. Możemy promować ideę domów, które koncentrują się zarówno na socjalizacji ze udziałem zwierząt, jak i sile leczniczej, jaka tkwi w więzi między człowiekiem a zwierzęciem, a która pomaga osobom zmagającym się z depresją, przemocą domową, bezdomnością.”

Maxim Aleksandrow, założyciel Homely Home.
Kobieta podnosi kota

Nasze zobowiązania Purina

Karma dla zwierząt jest sercem tego, co robimy, ale chcemy wykraczać poza ten aspekt. Naszą pasją jest angażowanie się w to, co ważne, aby kształtować społeczeństwo, w którym żyje się lepiej ze zwierzętami. Podjęliśmy nowe zobowiązania Purina, aby wyznaczyć sobie jasne cele, które mogą wywrzeć pozytywny wpływ na świat, na zwierzęta domowe, ludzi, którzy je kochają i planetę, którą wszyscy dzielimy.

Dowiedz się więcej