Zwierzęta domowe

WPROWADZANIE INNOWACJI W ŻYWIENIU ZWIERZĄT DOMOWYCH I POZYSKIWANIE SUROWCÓW POPRZEZ STOSOWANIE PRAKTYK REGENERACYJNYCH

Nasze cele

● Do 2024 roku wprowadzimy 20 nowych produktów ukierunkowanych na poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt domowych (punktem odniesienia jest rok 2021)

● Do 2025 roku 20%, a do 2030 roku 50% zbóż i białek roślinnych będzie pochodzić z rolnictwa regeneracyjnego.

● Do 2030 roku będziemy wykorzystywać ryby wyłącznie pozyskiwane z odpowiedzialnych źródeł (dziko odławiane i pochodzące z akwakultury).

100

Nasze osiągnięcia do dziś

Purina powstała w oparciu o obietnicę wysokiej jakości żywienia, nauki i innowacji, które mogą pomóc w poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia zwierząt domowych. Chociaż żywienie na zawsze pozostanie sercem naszych działań, myślenie o składnikach, których używamy i sposobie ich pozyskiwania, będzie dla nas ważnym obszarem zainteresowania. Uznajemy naszą odpowiedzialność za dostarczanie wysokiej jakości karmy dla zwierząt domowych i jednoczesne zmniejszanie naszego wpływu na klimat.

Z tego powodu będziemy nadal uważnie monitorować liczbę naszych nowych produktów mających na celu poprawę zdrowia i samopoczucia zwierząt domowych, a także będziemy śledzić ilość składników, które pochodzą z rolnictwa regeneracyjnego i praktyk odpowiedzialnego ich pozyskiwania.

innowacje

Nasz punkt widzenia: Purina, badania i żywienie

Jesteśmy firmą, którą tworzą opiekunowie i miłośnicy zwierząt - od  naukowców i dietetyków po specjalistów od marketingu i sprzedaży. Każdego dnia staramy się jeszcze lepiej rozumieć potrzeby żywieniowe, behawioralne i społeczne zwierząt domowych. Wykorzystujemy naszą wiedzę i umiejętności, aby zrobić wszystko, co możemy, żeby były zdrowe i szczęśliwe.

innowacje

Jesteśmy głęboko przekonani, że oparte na naukowych podstawach, dobrej jakości odżywienie jest niezbędne dla dobrego samopoczucia psów i kotów. Dlatego od początku istnienia firmy i poprzez wszystkie nasze działania pozostajemy wierni obietnicy dostarczania wysokiej jakości żywienia, opartego na udowodnionych badaniach i wynikach naukowych. W Purina żywienie zajmuje centralne miejsce.

Zdajemy sobie również sprawę, że nasza karma dla psów i kotów jest kluczowa dla zmniejszenia wpływu  Purina na środowisko. Nasze zobowiązanie do stosowania praktyk rolnictwa regeneracyjnego w uprawach zbóż i warzyw dostarczających białko, ma na celu odwrócenie tendencji spadkowej w zakresie jakości gleby i pomoc w zmniejszeniu ogólnej emisji dwutlenku węgla przez Purina.

"WSPÓŁPRACUJĄC Z UZNANYMI PARTNERAMI I LIDERAMI WETERYNARII NA CAŁYM ŚWIECIE, A TAKŻE EKSPERTAMI W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA SUROWCÓW, JESTEŚMY PODEKSCYTOWANI PERSPEKTYWĄ WPROWADZANIA INNOWACJI, KTÓRE STANOWIĄ ISTOTNY POSTĘP W ZAKRESIE DBANIA O ZDROWIA I DOBROSTAN ZWIERZĄT I MOGĄ POMÓC W ZMNIEJSZENIU NASZEGO WPŁYWU NA KLIMAT. WIEMY, ŻE NIE MOŻEMY OSIĄGNĄĆ NASZYCH CELÓW, DZIAŁAJĄC SAMI."

Eksperci Purina

Rozbudowujemy Nestlé CSV

Tak jak my angażujemy się w poprawę życia zwierząt i ludzi, którzy je kochają, nasza firma-matka Nestlé jest zaangażowana w poprawę jakości życia i przyczynianie się do zdrowszej przyszłości dla ludzi i ich rodzin, od społeczności po planetę.

 

Dowiedz się więcej o Nestlé w SpołeczeństwieRolnictwo regeneracyjne: co to jest?


Rolnictwo regeneracyjne to podejście do uprawiania ziemi, które ma na celu poprawę kondycji i żyzności gleby, a także ochronę zasobów wodnych i bioróżnorodności.

Przywracanie dobrej kondycji gleby, pomaga pobierać i zatrzymywać zwiększone ilości węgla w glebie i biomasie roślinnej.

Zdrowsze gleby są również bardziej odporne na skutki zmian klimatycznych i mogą zwiększyć plony, pomagając w ten sposób zwiększyć dochody rolników.

rolnictwo regeneracyjne

Standard Odpowiedzialnego Pozyskiwania Nestlé

Standard Odpowiedzialnego Pozyskiwania

Standard Nestlé w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, opakowań i usług określa sposób, w jaki zaopatrujemy się w produkty, tj. kierując się troską i szacunkiem dla osób, społeczności i planety. Opisuje on wymagania i sposoby pracy, które stosujemy wraz z naszymi partnerami w łańcuchu dostaw, aby zapewnić zrównoważone, długoterminowe dostawy i osiągnąć cel, jakim jest ciągłe zmniejszanie naszego wpływu na zasoby planety.

Ostatecznie dążymy do wspierania i tworzenia wspólnej wartości oraz wywierania korzystnego wpływu na ludzi i społeczności oraz na planetę. Pracujemy także nad ciągłym doskonaleniem, aby spełniać wymagania standardu. Nasz standard wykracza poza normy branżowe i opiera się na 5 kluczowych zasadach.
- Pozyskujemy surowce z troską i szacunkiem dla planety, ludzi i oceanów.
- Dostawcy stosują dobre praktyki i dbają o swoich pracowników, chronią zasoby naturalne i prowadzą działalność w sposób etyczny.
- Pośrednicy (organizacje, które działają jako pośrednicy między stronami przy zawieraniu umów i innych) działają na podstawie tych samych zasad.
- Producenci, rolnicy i rybacy stale ulepszają swoje sposoby pracy.
- Poziomy łańcucha dostaw pracują zgodnie z obowiązującymi przepisami, stale monitorują, ujawniają i ulepszają swoje działania w ramach standardu.

POZNAJ WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA PURINA

Dowiedz się więcej