Quiz - Oczami Twojego kota | PURINA
[{ "question": "Koty widzą kolory lepiej z bliska. Czy wiesz który widzą najlepiej?", "image": "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-butterfly-human.jpg", "choice": [{ "label": "Niebieski i żółty", "next": "true" }, { "label": "Czerwony i zielony", "next": "false" }, { "label": "Czarny i biały", "next": "false" } ], "answer": { "explication": "Koty widzą niebieski i żółty lepiej. Nie widzą zielonego, pomarańczowego i czerwonego, nawet nie potrafią odróżnić turkusowego od szarości.", "image" : [{ "src": "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-butterfly-human.jpg", "alt": "Człowiek" }, { "src": "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-butterfly-cat.jpg", "alt": "kot" }] } }, { "question": "Jaki kolor może mieć gęsty, zielony trawnik dla Twojego kota?", "image": "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-grass-human.jpg", "choice": [{ "label": "Rudoczerwony", "next": "false" }, { "label": "Ciemnozielony", "next": "false" }, { "label": "Białawy", "next": "true" }], "answer": { "explication": "To, co widzimy jako jasnozieloną łąkę, dla kota w rzeczywistości wygląda jak biały bezmiar. Jednak subtelne odcienie szarości koty widzą lepiej niż ludzie.Z tego powodu koty lepiej widzą w warunkach słabego oświetlenia.", "image" : [{ "src": "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-grass-human.jpg", "alt": "Człowiek" }, { "src": "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-grass-cat.jpg", "alt": "kot" }] } }, { "question": "Wzrok 20/20 oznacza osobę, która widzi szczegół z odległości 6 metrów tak samo, jak osoba z normalnym wzrokiem widziałaby z odległości 6 metrów.Jeżeli pewna osoba ma ostrość wzroku o wskaźniku 20 / 40, to oznacza, że widziałaby ten szczegół z odległości 6 metrów tak samo, jak osoba z normalnym wzrokiem z odległości 12 metrów.Jaką ostrość wzroku ma kot ? ", "image" : "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-sofa-human.jpg", "choice": [{ "label": "20/2 (o wiele lepszą niż człowiek)", "next": "false" }, { "label": "20/20 (taką samą jak człowiek)", "next": "false" }, { "label": "20/100 (o wiele gorszą niż człowiek)", "next": "true" }], "answer": { "explication": "wzrok Kota jest gorszy niż nasz, lecz tylko w ciągu dnia. To oznacza, że kot musi znajdować się w odległości 1 metra, aby móc widzieć obiekt, który człowiek widzi z odległości trzech metrów. ", "image" : [{ "src": "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-sofa-human.jpg", "alt": "Człowiek" }, { "src": "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-sofa-cat.jpg", "alt": "kot" }] } }, { "question": "Wzrok kota jest w najlepszej formie w warunkach słabego oświetlenia. Koty rozpoznają przyciemnione światło lepiej niż ludzie– ale ile razy przyciemnione ? ", "image" : "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-kitchen-human.jpg", "choice": [{ "label": "2 razy ciemniejsze", "next": "false" }, { "label": "6 razy ciemniejsze", "next": "true" }, { "label": "16 razy ciemniejsze", "next": "false" }], "answer": { "explication": "W ciemności koty widzą sześć razy lepiej niż my. W ich oku jest powierzchnia za siatkówką, która odbija światło, zwiększając zdolność kota do percepcji poruszającego się obiektu– nawet w warunkach ograniczonego oświetlenia.Dlatego oczy kota świecą się, gdy reflektory samochodu rzucą na niego światło. ", "image" : [{ "src":"http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-kitchen-human.jpg", "alt": "Człowiek" }, { "src": "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-kitchen-cat.jpg", "alt": "kot" }] } }, { "question": "Przeciętne pole widzenia w przypadku człowieka wynosi 180°. Koń z oczami umieszczonymi po bokach głowy widzi zakres 350° wokół nosa.A jakie pole widzenia ma kot ? ", "image" : "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-angle-human.jpg", "choice": [{ "label": "360°", "next": "false" }, { "label": "200°", "next": "true" }, { "label": "90°", "next": "false" }], "answer": { "explication": "Kocie pole widzenia jest nieznacznie szersze, niż człowieka. Z tego powodu koty są bardziej czujne na to, co się dzieje wokół nich.", "image": [{ "src": "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-angle-human.jpg", "alt": "Człowiek" }, { "src": "http://site5.hub.purina.eu/SiteCollectionImages/through-eyes-cat/vision-angle-cat.jpg", "alt": "kot" }] } }]

Quiz - Oczami Twojego kota

Oglądanie świata oczami kota pomoże Ci o wiele lepiej poznać i zrozumieć Twojego ulubieńca. Dlaczego więc nie wziąć udziału w quizie i dowiedzieć się, jak wygląda Twój dom z kociej perspektywy?

Friskes Cat

Quiz - Oczami Twojego kota

Nieprawidłowa odpowiedź!Dobra odpowiedź!

Content

ButterflyButterfly

Przesuń kursor, aby zobaczyć różnicę w percepcji między ludźmi i kotami

Quiz - Oczami Twojego kota

Liczba pytań, na które udzieliłeś prawidłowej odpowiedzi: 0!

Sposób, w jaki koty widzą świat, różni się znacznie od naszego. Poza różnicą w postrzeganiu kolorów, mają one również szersze pole widzenia. Chociaż wzrok kociaków ma większą ostrość widzenia w nocy, to nasz wzrok jest lepszy w warunkach dobrego oświetlenia. Inne narządy zmysłów również mają swój udział w sposobie postrzegania i interpretacji świata przez koty. Na przykład, zmysł węchu jest bardziej rozwinięty. Koty również słyszą więcej wyższych częstotliwości. Teraz, gdy już wiesz nieco więcej, jak Twój kot postrzega świat, będziesz mógł go lepiej zrozumieć!

Rozwiąż Quiz raz jeszczeFriskies Cat Walking

Quiz - Oczami Twojego kota

Butterfly  

Question lorem ipsum