Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie

Zrównoważony rozwój

Czytaj więcej >

Zarówno jako firma, ale i indywidualnie jesteśmy odpowiedzialni za to, aby w przyszłości zasoby wody były dostępne dla jak największej liczby ludzi. W Purina z roku na rok zmniejszamy jej zużycie w naszej produkcji.

Woda jest niezbędna do realizacji procesu produkcyjnego. Używamy jej do mycia i przygotowania surowców do produkcji, ale również do mycia sprzętu. Mamy swój udział w realizacji zobowiązania naszej macierzystej firmy Nestlé i nadal będziemy pracować na rzecz zmniejszenia ilości wody wykorzystywanej do produkcji. Do 2020 roku chcemy zredukować ilość wody zużywanej na tonę produktu o 35% w stosunku do zużycia z roku 2010. W ostatnich latach poczyniliśmy znaczny postęp i do tej pory udało nam się zmniejszyć zużycie wody o 25%.