Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie

Zrównoważony rozwój

Czytaj więcej >

W 2010 roku nasza spółka macierzysta, Nestlé, zobowiązała się do zahamowania wylesiania w naszym łańcuchu dostaw. Zobowiązanie to obejmuje nasze kluczowe produkty rolne związane z wylesianiem, w tym soję, mięso, pulpę oraz papier, wykorzystywane do produkcji karmy dla zwierząt domowych i opakowań Purina.

Od ostatnich dziesięciu lat korzystamy z kombinacji narzędzi, w tym mapowania łańcucha dostaw, certyfikacji, monitorowania satelitarnego i weryfikacji na miejscu, aby zagwarantować, że kupowane przez nas produkty nie przyczyniają się do wylesiania.
Od grudnia 2020 r. 90% kluczowych produktów rolnych Nestlé zostało skontrolowanych i potwierdzonych jako niezwiązanych z wylesianiem. Zgodnie z podjętym w 2010 r. zobowiązaniem, nadal dążymy do osiągnięcia poziomu 100%, by móc zapewnić, że żaden z naszych produktów nie przyczynia się do wylesiania. W tym celu kontynuujemy współpracę z naszymi dostawcami, aby pomóc im w przekształceniu praktyk. Współpracujemy także z drobnymi rolnikami, aby zapewnić właściwą równowagę między ich możliwością utrzymania się a ochroną lasów.

Osiągnięcie prawdziwej transformacji będzie wymagało zwiększenia przejrzystości w całej branży, wyjścia poza brak wylesiania w kierunku ochrony lasów i osiągnięcia większej ilości wspólnych działań w terenie.

Zwiększamy liczbę inicjatyw w rolnictwie, aby pochałaniać więcej dwutlenku węgla. M.in. intesnyfikujemy nasze programy z rolnikami w celu odzyskania gruntów i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym poprzez ponowne sadzenie drzew i zwiększenie różnorodności biologicznej. Działania te przyczynią się do realizacji naszego zobowiązania: osiągniecia zerowego poziomu emisji netto do 2050 r.

Wreszcie kluczowe znaczenie mają również skuteczne działania zbiorowe i współpraca w terenie, a także zaangażowanie rządów na szczeblu krajowym i regionalnym. Dlatego zwiększyliśmy nasze zaangażowanie w szereg wspólnych inicjatyw i nadal będziemy odgrywać wiodącą rolę, aby pomóc wywołać pozytywne zmiany w całej branży.