José

Specjalista ds. Jakości Surowców i weterynarz w Purina

José

Składniki

Czytaj więcej >

Mikotoksyny są naturalnie występującymi substancjami obecnymi w zbożach i innych roślinach warzywnych i ich uniknięcie nie jest możliwe. Istnieją jednak różne rodzaje mikotoksyn, a ich wpływ różni się w zależności od rodzaju i ilości spożycia przez zwierzę. Z tego powodu w Purina ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby dokładnie sprawdzić i kontrolować nasze zboża i produkty gotowe, żeby zapewnić, że nasza karma dla zwierząt domowych jest całkowicie bezpieczna.

Mikotoksyny są substancjami produkowanymi przez niektóre typy pleśni w różnych produktach żywnościowych, w tym w warzywach i zbożach. Rozwijają się one podczas uprawy na polu lub podczas przechowywania w silosach, a ich rozwój jest częściowo zależny od warunków klimatycznych, takich jak temperatura i wilgotność. W praktyce, ponieważ obecnie nie istnieje bezpieczna obróbka w celu ich eliminacji, nie można uniknąć obecności naturalnie występujących mikotoksyn w niektórych roślinach i w produkcji rolnej.

Istnieje wiele różnych rodzajów mikotoksyn, a ich wpływ różni się w zależności od rodzaju i ilości spożycia oraz od tego, czy są one spożywane przez ludzi, czy przez zwierzęta. Niektóre rodzaje mogą powodować choroby, ale inne, jak penicylina, jeśli są prawidłowo stosowane, mogą zapewnić korzystny efekt, gdy są stosowane w ramach leczenia. Osoba lub zwierzę może spożywać mikotoksyny bez ryzyka zachorowania, pod warunkiem że ilości spożywane są poniżej określonych limitów.

We wszystkich przypadkach nasze surowce i produkty gotowe są dokładnie sprawdzane na wszystkich etapach łańcucha dostaw, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo naszej karmy dla zwierząt domowych.

Nasz proces zaczyna się od naszych przepisów i surowców u naszych dostawców, z którymi określamy limity dla każdej mikotoksyny. Następnie każda partia surowców podlega okresowej kontroli i testom w naszych fabrykach. Po pierwsze, każdy surowiec jest wzrokowo sprawdzany pod kątem obecności pleśni lub jakichkolwiek oznak zanieczyszczenia, co, w przypadku gdy zostanie zaobserwowane, prowadzi do natychmiastowego odrzucenia. Surowce, które przeszły kontrolę wzrokową, są następnie poddawane wszelkim odpowiednim i wymaganym testom, które obejmują systematyczne badanie każdej mikotoksyny. Jeśli jakiekolwiek mikotoksyny przekroczą określone limity, surowiec jest zwracany do dostawcy. A następnie, na nasze żądanie, dostawca będzie zobowiązany do opracowania planu działania w celu zminimalizowania ryzyka ponownego wystąpienia problemu.

To wszystko, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i zdrowie naszych produktów.