Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie

Zrównoważony rozwój

Czytaj więcej >

W zgodzie z nadrzędnym zobowiązaniem powziętym przez Nestlé, naszą fmacierzystą firmę, i my zadeklarowaliśmy ciągłe zmniejszanie naszego wpływu na środowisko. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 35%, zakup 100% elektryczności pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla naszych zakładów produkcyjnych i polityka zerowych strat to tylko przykłady inicjatyw, które wdrażamy w życie.

Nieprzerwanie poszukujemy nowych możliwości obniżenia naszego wpływu na środowisko we wszystkich aspektach działalności - począwszy od zakładów produkcyjnych po sposoby dystrybucji produktów. Szukamy możliwości ograniczenia zużycia energii przy jednoczesnym zwiększaniu udziału tej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji odpadów poprzez ich waloryzację.

EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH:

W ciągu ostatnich 10 lat Nestlé poczyniło duży postęp w obniżeniu emisji gazów cieplarnianych (GHG). W ramach Porozumienia Paryskiego z 2015 roku w sprawie zmian klimatu, Nestlé zobowiązało się, że do 2020 roku zredukuje GHG o 35%. Obecnie, w przeliczeniu na tonę produktu emitujemy GHG już o 39% mniej. Osiągnęliśmy ten wynik dzięki poprawie efektywności energetycznej i korzystaniu z energii odnawialnej.

W 2016 roku CDP (wcześniej Carbon Disclosure Project), organizacja non-profit oceniająca działania na rzecz ograniczenia GHG przez różne instytucje, uznała, że wysiłki Nestlé w walce ze zmianami klimatycznymi i emisją gazów cieplarnianych są transparentne dla opinii publicznej.

ENERGIA ODNAWIALNA:

Nestlé dołączyło również do inicjatywy RE100. W jej ramach zobowiązaliśmy do zakupu 100% energii elektrycznej zużywanej przez zakłady produkcyjne ze źródeł odnawialnych. Dzięki odważnemu zobowiązaniu na dzień dzisiejszy zakłady produkcyjne Purina w Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Niemczech i w Polsce, kupują 100% energii ze źródeł odnawialnych. Kolejne zakłady we Francji i Rosji są na zaawansowanym etapie realizacji projektu i przejdą całkowicie na zieloną energię w najkrótszym możliwym czasie.

ODPADY:

Nestlé angażuje się również w inicjatywę “Zero Odpadów.” Jej założeniem jest odpowiednie zagospodarowane odpadów poprzez np. odzysk i recykling. Odpady służą także jako źródło energii. Odpady te nie powinny być przekazywane na składowisko lub spalane bez odzysku energii. Odpad to każdy materiał opuszczający zakład zarządzany przez nas, który nie posiada żadnej wartości. W 12 z 14 zakładów produkcyjnych Purina tak właśnie się dzieje - osiągnęliśmy w nich wynik „zero odpadów na składowisku.”

boy with dog